Dostosuj: A

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz kierujący oddziałem

Lek. Wojciech Jędrasek

Specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

 

Pielęgniarka oddziałowa

mgr piel. Wioletta Gajda

spec. w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

Pielęgniarka koordynująca

Lic.piel. Justyna Lesisz

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 


Struktura organizacyjna:

 • Dział Anestezjologii,
 • Oddział Intensywnej Terapii.


Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Stanowiska znieczulenia:

 • Blok Operacyjny - 3 sale operacyjne,
 • Oddział Położniczy - sala cięć cesarskich,
 • Oddział Ginekologiczny - sala zabiegowa,
 • Oddział Laryngologiczny - sala operacyjna i endoskopowa,
 • Oddział Urologiczny - sala endoskopowa,
 • Oddział Chirurgiczny - sala endoskopowa, sala zabiegowa,
 • Oddział Ortopedyczny - sala zabiegowa,
 • SOR - sala operacyjna.

Dział Anestezjologii umożliwia znieczulenie do zabiegów w istniejących w szpitalu specjalnościach zabiegowych.

Oddział Intensywnej Terapii 5 stanowisk leczniczych.

Umożliwia leczenie dorosłych chorych w stanie zagrożenia życia, a w szczególności:

 • z niewydolnością oddechową,
 • wstrząsem,
 • urazami,
 • zatruciami,
 • zaburzeniami metabolicznymi i wodno elektrolitowymi,
 • chorych pooperacyjnych.


W Oddziale możliwe jest monitorowanie chorych, prowadzenie sztucznej wentylacji płuc, farmakoterapii, żywienia parenteralnego. Oddział Intensywnej Terapii zapewnia prowadzenie zabiegów reanimacyjnych na terenie Szpitala.

 

Lokalizacja:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii blok "C", parter


Kontakt z Oddziałem >> telefony