Dostosuj: A

Oddział Pediatryczny

Lekarz kierujący oddziałem

lek. Czesław Czechyra

specjalista w zakresie pediatrii

 

Z-ca Lekarza kierującego oddziałem
lek. Danuta Trela

specjalista w zakresie pediatrii

 

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Małgorzata Marczak

spec. w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

 

p.o. Pielęgniarka koordynująca

lic. piel. Mirosława Jankowska

 


Struktura organizacyjna:

  • dzieci młodsze (0-2 rż),
  • dzieci starsze (2-18 rż).


Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Oddział Dziecięcy przyjmuje pacjentów ze skierowaniami od lekarzy rodzinnych, pediatrów, lekarzy Pogotowia Ratunkowego oraz pacjentów w ramach tzw. procedur jednodniowych codziennie. Posiada 22 sale chorych (w tym 3 sale 1- 2 osobowe z łazienkami, pozostałe sale są 2-3 osobowe) mieszczące 35 łóżek. Podzielony jest na dwa odcinki: odcinek dzieci młodszych i odcinek dzieci starszych. W oddziale mogą przebywać opiekunowie wraz z dziećmi w ramach pobytu całodobowego (posiadamy łóżka i zapewniamy wyżywienie dla opiekunów)

Personel oddziału stanowi 4 lekarzy, w tym 3 specjalistów pediatrii, 1 lekarz w trakcie specjalizacji, 1 psycholog, 29 pielęgniarek, 1 sekretarka, 10 salowych, 1 sanitariusz.

 

W procesie diagnostyczno-leczniczym, na co dzień, Oddział Pediatryczny współpracuje z Oddziałem Laryngologiczym, Chirurgicznym, Urologicznym, Ortopedycznym oraz z Oddziałem Chorób Zakaźnych. W Szpitalu wykonywane są badania laboratoryjne, bakteriologiczne, radiologiczne, USG, EEG.

W sytuacjach klinicznych wymagających leczenia i diagnostyki wysokospecjalisycznej oddział współpracuje z IP Centrum Zdrowia Dziecka oraz Klinikami Pediatrycznymi AM w Warszawie.

W Oddziale leczonych jest rocznie ok. 1800 dzieci od okresu noworodkowego do 18 roku życia. W celu zapewnienia całodobowej opieki nad chorymi dziećmi, lekarze pełnią dyżury zakładowe, a średni personel pracuje w systemie zmianowym.

Dla dzieci starszych funkcjonuje świetlica oraz sala komputerowa z dostępem do internetu i pokój zabaw. W czasie hospitalizacji, w ciągu całego dnia, z dzieckiem mają prawo przebywać rodzice.

Informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka udziela Ordynator, lekarz prowadzący oraz pozostali lekarze.


Lokalizacja:

Budynek C, I piętro


Kontakt z Oddziałem >> telefony

 

aparat tel. automat na odcinku dzieci młodszych: 802-30-72
aparat tel. automat na odcinku dzieci starszych: 802-30-20

Oddział współpracuje z Organizacją Pożytku Publicznego - Fundacją 'Zdrowe Dziecko'
26-900 Kozienice, ul. Sikorskiego 10
tel./fax (+48) 48 614-47-77
email: zdrowedziecko@tlen.pl

www: www.zdrowedziecko.org
Numer konta: 85 1240 5862 1111 0000 5102 5807
NIP: 812-105-67-71

REGON: 670686369
KRS Nr: 0000146712