Dostosuj: A

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lekarz kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

lek. Ireneusz Orzechowski

spec. w zakresie chorób wewnętrznych 

 

p.o. Pielęgniarki oddziałowej

mgr piel. Katarzyna Kamińska

spec. w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

 

Pielęgniarka koordynująca

mgr piel. Maria Ewa Wiśniewska

spec. w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

Pielęgniarka koordynująca Działu Pomocy Doraźnej

lic. piel. Jadwiga Grochowiecka

spec. w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego

spec. w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowegoZadania

Oddział udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (dalej SOR) w SP ZZOZ w Kozienicach udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia. Do SOR pacjent może zgłosić się bez skierowania.

 

SOR jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.

 

Ze świadczeń SOR nie należy korzystać w celu uzyskania

 • recepty na stosowane przewlekle leki,
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

 

Osoby wymagające realizacji świadczeń w SOR podlegają segregacji medycznej i są przydzielane do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem pilności udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

O kolejności zaopatrzenia pacjentów nie decyduje jego czas zgłoszenia się/przybycia do SOR, ale jego stan kliniczny i stopień zagrożenia życia i zdrowia.

 

O kolejności zaopatrzenia pacjentów decyduje personel medyczny SOR.

 

Po zgłoszeniu się pacjenta do SOR pielęgniarka/ratownik medyczny koordynująca/y TRIAGE określają potrzebę i stopień pilności udzielenia pomocy, kwalifikując pacjenta do pięciu kategorii oznaczonych kolorem:

 • kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem,
 • kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
 • kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
 • kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
 • kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.
 
1. Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez:
1) „lekarza dyżurnego oddziału" decyzji o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitalnych w SP ZZOZ Kozienice wynosi 12 godzin,
 
2) „lekarza dyżurnego oddziału" decyzji o odmowie przyjęcia pacjenta do oddziału /SOR/ osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz lekarza oddziału /SOR/ decyzji o przyjęciu pacjenta na oddział /SOR/ wynosi 6 godzin.
 
2. W przypadku zakwalifikowania pacjenta do kategorii zielonej lub niebieskiej pielęgniarka/ratownik medyczny odpowiedzialni za TRIAGE informują pacjenta lub jego rodziców/opiekunów/przedstawiciela ustawowego o ewentualnej możliwości zgłoszenia się:

1) w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta,

 

2) na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, np. przy SP ZZOZ Kozienice.

 
 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

 

 

Struktura

Szpitalny Oddział Ratunkowy składa się z następujących obszarów:

 • segregacji medycznej,rejestracji i przyjęć,
 • resucytacyjno-zabiegowego,
 • wstęnej intensywnej terapii,
 • terapii natychmiastowej,
 • obserwacji,
 • konsultacyjnego,
 • laboratoryjno-diagnostycznego,
 • stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego,
 • zaplecza administracyjno-gospodarczego.


Personel

W Oddziale jest na stałe lekarz dyżurny, 3 pielęgniarki, salowa oraz sekretarka medyczna. W miarę potrzeb i możliwości do dyspozycji są lekarze konsultanci z poszczególnych oddziałów szpitalnych.

 

Statystyka

W oddziale udzielane jest rocznie około 22 000 porad ambulatoryjnych oraz hospitalizacji.

 

Dział Pomocy Doraźnej (DPD)

Szpitalny Oddział Ratunkowy ma w swojej strukturze Dział Pomocy Doraźnej z dwoma zespołami ratownictwa medycznego:

 • specjalistycznym (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, kierowca)
 • podstawowym (lekarz lub pielęgniarka, ratownik medyczny, kierowca).

Zespoły wyjazdowe wyposażone są w kompletny sprzęt medyczny do ratowania zdrowia i życia. W wypadkach komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeniach istnieje ścisła współpraca z jednostkami straży pożarnej i policji. Dział Pomocy Doraźnej dysponuje 3 ambulansami transportowymi.

 

Statystyka

W chwili obecnej (2008 r.) rejon działania pogotowia obejmuje wszystkie gminy powiatu kozienickiego, tj. około 65 000 osób. Zespoły ratownictwa medycznego realizują rocznie około 10 000 wyjazdów do ostrych stanów zagrożenia życia oraz około 2000 transportów medycznych.

 

Lokalizacja

Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany jest na parterze (budynek C). Wyposażony w bezkolizyjny zadaszony podjazd dla karetek i innych pojazdów samochodowych oraz niezależne wejście dla pieszych od strony Izby Przyjęć.

 


Kontakt z Oddziałem >> telefony