Dostosuj: A

Oddział Neonatologiczny

 

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować, że Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Kozienice znalazł się w Rankingu „Maluchy na Brzuchy” za wysoki wskaźnik wsparcia dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry po porodzie drogami natury (dane z ankiet Fundacji Rodzić po Ludzku z lat 2019-2021 zebrane w sierpniu 2021).

Cieszymy się bardzo, że ten aspekt opieki okołoporodowej jest tak dobrze realizowany w Państwa placówce. Jednocześnie zaznaczamy, że bezpośredni kontakt skóra do skóry między matką a dzieckiem po porodzie przez cesarskie cięcie jest równie ważny. Zachęcamy do kontynuowania wspierania dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry po porodzie drogami natury oraz do pracy nad umożliwianiem tego kontaktu po porodzie przez cesarskie cięcie.


Z wyrazami szacunku


Zespół Maluchy na Brzuchy
Olga Vitoš i Anna Kwiatek-Kucharska
 
www.maluchynabrzuchy.pl
http://maluchynabrzuchy.pl/ranking-maluchy-na-brzuchy/
maluchynabrzuchy@gmail.com

 

                          

 

 

 

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNYLekarz kierujący oddziałem
lek. Jolanta Najda
pediatra, neonatolog


Zastępca kier. Oddz.
lek. Aleksandra Purchała
pediatra

Pielęgniarka oddziałowa
lic. piel. Wiesława Baryłka
spec. pielęgniarstwa pediatrycznego

 

Personel Pielęgniarski:
8 doświadczonych pielęgniarek w tym ze specjalizacją neonatologiczną
6 położnych w tym ze specjalizacją ginekologiczną i neonatologiczną
2 położne z tytułem Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego

 

 

 

 

Struktura organizacyjna oddziału


 • Oddział funkcjonuje w systemie rooming-in, gdzie nieprzerwanie przebywa zdrowy noworodek wraz z mamą w komfortowych i przestronnych 1 i 2 osobowych salach. Umożliwia to nawiązanie więzi emocjonalnej poprzez ciągłą opiekę nad dzieckiem. Mama może opiekować się swoim noworodkiem na ile pozwala jej stan zdrowia, ale w każdej chwili może liczyć na pomoc dla siebie oraz dziecka ze strony personelu.
 • Posiadamy na wyposażeniu wysokiej klasy 4 inkubatory
 • Wszystkie czynności pielęgnacyjne, badanie lekarskie oraz zabiegi odbywają się w obecności rodziców.
 • Ojciec i najbliższa rodzina są zawsze mile widziani na Oddziale od porodu do wypisu ze szpitala.

 

 

 

 

Posiadamy nowoczesny sprzęt medyczny:


 • aparaty do nieinwazyjnego leczenia oddechowego nCPAP
 • stanowiska do resuscytacji noworodka wyposażone w system wentylacji Neo-Puff
 • aparaty do leczenia oddechowego VAPHOTERM,  INANT FLOW,
 • inkubatory
 • pompy infuzyjne,
 • lampy diodowe do fototerapii,
 • kardiomonitory,
 • pulsoksymetry,
 • glukometry,
 • bilirubinometry do przezskórnego, nieinwazyjnego pomiaru bilirubiny,
 • ciepłe gniazdka - podgrzewane materacyki w celu zabezpieczenia termoregulacji noworodka

 

 

 

 

Możliwości diagnostyczne i lecznicze


Doświadczony, wyspecjalizowany zespół oraz wyposażenie oddziału w aparaturę medyczną z możliwością szerokiego zakresu badań diagnostycznych stwarzają warunki pełnego bezpieczeństwa dla każdego nowonarodzonego dziecka od chwili urodzenia do wypisu, łącznie z opieką ambulatoryjną.

Pracujący w SPZZOZ w Kozienicach neonatolodzy i pediatrzy zajmują się  noworodkami donoszonymi, zdrowymi oraz takimi, których życie i zdrowie jest zagrożone. Lekarze zapewniają całodobową opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem, w tym codzienne badanie lekarskie bez względu na dzień tygodnia oraz dni świąteczne.

Przy każdym porodzie obecna jest pielęgniarka/położna neonatologiczna posiadająca umiejętności resuscytacji noworodka i dysponująca niezbędnym sprzętem, jeżeli zajdzie potrzeba personel jest przygotowany do udzielenia natychmiastowej pomocy zarówno wcześniakowi jak i noworodkowi donoszonemu. Każde dziecko po urodzeniu poddane jest badaniu lekarskiemu oraz ocenie jego stanu zdrowia w/g Skali Apgar. Posiadamy stanowisko intensywnego nadzoru i terapii w pobliżu sali porodowej i cięć cesarskich, gdzie zarówno dziecku malutkiemu jak i dużemu noworodkowi udziela się wszechstronnej pomocy. Polega ona na wnikliwym monitorowaniu czynności życiowych u dziecka przy użyciu nowoczesnej aparatury oraz zastosowaniu odpowiedniego leczenia.


Mamy możliwość leczenia żółtaczek nowoczesnymi, diodowymi lampami do fototerapii. Posiadamy przezskórny  bilirubinometr, który umożliwia oznaczenie poziomu bilirubiny przez skórę bez konieczności pobierania krwi i kłucia dziecka.

 

 

 

 

Zapewniamy całodobowe wykonanie badań diagnostycznych  we współpracy z Laboratorium Szpitala, oraz pracowniami bakteriologicznymi i radiologicznymi.


Oddział Neonatologiczny utrzymuje ścisłą współpracę z wysokospecjalistycznymi oddziałami pediatrycznymi typu OIOM, Kardiologia, Chirurgia, Urologia w których znajdują pomoc dzieci wymagające zarówno specjalistycznego leczenia jak i konsultacji.

 


 

 

Podczas pobytu w Naszym Oddziale realizujemy programy profilaktyczne:


 • podaż Witaminy K bezpośrednio po porodzie w celu zapobiegania chorobie krwotocznej noworodka.
 • przesiewowy test pulsoksymetryczny w celu wczesnego wykrywania wrodzonych wad serca
 • Zabieg Credego - w celu zapobiegania zakażeniom przedniego odcinka oka.
 • przesiewowe badanie słuchu pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • szczepienia p/ko gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby B.
 • testy przesiewowe pobierane po 48 godz. życia w kierunku wrodzonych chorób metabolicznych takich jak : Fenyloketonuria, Wrodzona niedoczynność tarczycy, Mukowiscydoza, Rdzeniowy zanik mięśni (SM)


Po porodzie fizjologicznym zapewniamy bezpośredni kontakt „skóra do skóry” matki z dzieckiem przez co najmniej dwie godziny. Tata obecny przy urodzeniu swojego dziecka również może mieć je w swoich ramionach. Podczas porodu drogą cięcia cesarskiego, gdy mama przebywa na sali operacyjnej umożliwiamy kontakt „skóra do skóry” tacie dziecka co sprzyja tworzeniu więzi i bliskości z niemowlęciem.


Prowadzimy promocję karmienia naturalnego pokarmem matki. Dostawiamy do piersi noworodka jeszcze podczas pierwszego kontaktu (skóra do skóry),  uczymy technik przystawiania noworodka do piersi, wspieramy i pomagamy w problemach laktacyjnych, edukujemy w zakresie postępowania w laktacji. Udzielamy porad przez 24-godz/dobę, w razie problemów z karmieniem piersią po wypisaniu z Oddziału można się z Nami skontaktować telefonicznie: nr tel. 48 67-97-252  lub  887 353 999


Nasz personel służą fachową pomocą przy czynnościach pielęgnacyjnych, na życzenie matki umożliwia i uczy kąpieli, udziela wskazówek w zakresie opieki nad noworodkiem.

 

 

 

 

Lista rzeczy potrzebnych dla noworodka po porodzie:


1.    pieluszki jednorazowe  rozmiar 1
2.    Mokre chusteczki
3.    Maść do pośladków dla niemowląt

 

Nieobowiązkowo:
4.    3 zestawy ciuszków niemowlęcych :  

a.    kaftaniki/body,

b.    pajacyki/ śpiochy/półśpiochy
c.    miękkie bawełniane czapeczki
d.    skarpetki

5.    pieluchy tetrowe ( 4-5 sztuk)
6.    kocyk/rożek


Na powrót do domu:


1.    ubranie dla mamy,
2.    ubranko dla dziecka odpowiednie do pogody,
3.    fotelik samochodowy dla noworodka.

 

 

 

 

Lokalizacja:

Oddział Neonatologiczny Blok "C" III piętro


Kontakt z Oddziałem >> telefony

48 67 97 252
887 353 999