Dostosuj: A

Oddział Neurologiczny

Lekarz kierujący oddziałem

lek. Jarosław Kosowski

spec. neurolog


Pielęgniarka oddziałowa

mgr piel. Barbara Wielgomas

spec. w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

 

Pielęgniarka koordynująca

mgr. piel. Zofia Myślak

spec. w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

 

Lokalizacja: Budynek C III piętro

 

Liczba łóżek:

Oddział Neurologii – 12; Pododdział Udarowy – 16, w tym 4 łóżka Intensywnego Nadzoru Udarowego, 1 łóżko Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.

 

Oddział Neurologii zapewnia kompleksową diagnostykę i terapię schorzeń układu nerwowego i leczenia trombolitycznego u pacjenta z udarowym niedokrwieniem mózgu.

 

Mamy dostęp do metod diagnostycznych: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, EEG, angio CT, USG Dopplera tętnic domózgowych, Echo serca, Holter EKG, Holter RR. Oddział zapewnia wczesną rehabilitację. Prowadzi terapię logopedyczną oraz psychologiczną.


Kontakt z oddziałem >> telefony