Dostosuj: A

Adres, telefony

 

 


Adres do korespondencji

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Al. Władysława Sikorskiego 10

26-900 Kozienice

 

Centrala SPZZOZ: 48 67-97-100

fax: 48 67-95-930

 

Nocna i świąteczna opieka lekarska :

numey:  48 67-95-932  509-212-226

 

 

Nazwa jednostkiNumer telefonue-mail
Dyrektor Naczelny
Sekretariat
48 67-97-200 sekretariat@szpitalkozienice.pl
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 48 67-97-200 dl@szpitalkozienice.pl
Z-ca Dyrektora ds. Pielegniarstwa 48 67-97-129 ewa.gizicka@szpitalkozienice.pl
Kancelaria 48 67-97-154  
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 48 67-97-193 m.jakubik@szpitalkozienice.pl
Radca Prawny 48 67-97-205  
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakoœścią 48 67-97-164 pelnomocnik@szpitalkozienice.pl
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 48 67-97-164 rpp@szpitalkozienice.pl
BHP 48 67-97-265 bhp@szpitalkozienice.pl
Sterylizacja 48 67-97-267 sterylizacja@szpitalkozienice.pl
Pielęgniarka Epidemiologiczna 48 67-97-124 epidemiologia@szpitalkozienice.pl
Dział Administracyjno-Eksploatacyjny
Kierownik 48 67-97-217 dt@szpitalkozienice.pl
Sekcja techniczna, biuro 48 67-97-249  
Dyspozytor, zgloszenia telefoniczne 48 67-97-151 serwis-tech@szpitalkozienice.pl
Mistrz 48 67-97-281  
Warsztaty 48 67-97-220  
Kotłownia, spalarnia odp.med. 48 67-97-180  
Sekcja Gospodarcza 48 67-97-197  
Portiernia Glowna 48 67-97-100  
Informatyka
Pokój informatyków

48 67-97-291

it@szpitalkozienice.pl
Dział Księgowośœci
Główny Księgowy 48 67-97-161 ksiegowosc@szpitalkozienice.pl
Sekcja Finansowo-Księgowa 48 67-97-146  
Sekcja Analiz Ekonomicznych 48 67-97-168  
Sekcja Płac 48 67-97-174
48 67-97-156
48 67-97-159
place@szpitalkozienice.pl
Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej
Kierownik 48 67-97-112 h.adamiec@szpitalkozienice.pl
Sekcja Dok. Chorych i Stat. Medycznej 48 67-97-214
48 67-97-204
 
Archiwum Medyczne 48 67-97-128  
Marketing 48 67-97-167  
Dział Kadr
Kierownik 48 67-97-169 kadry@szpitalkozienice.pl
Sekcja Spraw Socjalnych 48 67-97-176  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Kierownik 48 67-97-173 zp@szpitalkozienice.pl
Zaopatrzenie 48 67-97-182 zaopatrzenie@szpitalkozienice.pl
Magazyn 48 67-97-232 magazyn@szpitalkozienice.pl
Zespół Poradni Specjalistycznych
Kierownik 48 67-97-247  
Rejestracja

48 67-97-150

48 67-97-242

 rejestracja@szpitalkozienice.pl
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży 48 67-97-148  
Punkt Edukacyjny

48 67-97-243

 
Poradnia diabetologiczna - gabinet lekarski 48 67-97-238  
Poradnia onkologiczna - gabinet lekarski 48 67-97-238  
Poradnia kardiologiczna - gabinet lekarski 48 67-97-202  
Poradnia endokrynologiczna - gabinet lekarski

48 67-97-238

 
Poradnia chirurgiczna - gabinet lekarski 48 67-97-215  
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej - gabinet lekarski

48 67-97-143

 
Poradnia otolaryngologiczna - gabinet lekarski 48 67-97-158  
Poradnia urologiczna - gabinet lekarski 48 67-97-241  
Poradnia ginekologiczno-położnicza - rejestracja 48 67-97-279  
Poradnia ginekologiczno-położnicza - gabinet lekarski 48 67-97-260  
Poradnia Chorób Zakaźnych - rejestracja 48 67-97-295  
Pracownia EEG 

48 67-97-150

48 67-97-242

Tel.kom. 887 182 999
Pracownia EKG 48 67-97-202 Tel.kom. 887 182 999
Pracownia Endoskopii  48 67-97-191  
Apteka Centralna
Kierownik 48 67-97-213 apteka@szpitalkozienice.pl
Księgowoœć 48 67-97-261  
Magazyny 48 67-97-130  
Rozlewnia płynów dezynf. 48 67-97-246  
Apteka, korytarz 48 67-97-253  
Diagnostyka Obrazowa
Kierownik 48 67-97-212 rtg@szpitalkozienice.pl
Rejestracja 48 67-97-171  
RTG, pokój lekarski 48 67-97-207  
RTG, pokój socjalny 48 67-97-163  
Tomografia komputerowa, pracownia 48 67-97-228  
Tomografia komputerowa, pokój lekarski 48 67-97-266  
Gabinet USG 48 67-97-278  
Laboratorium Analityczne Centralne
Kierownik, księgowoœć 48 67-97-152 laboratorium@szpitalkozienice.pl

Z-ca kierownika ds. mikrobiologii

Pracownia Mikrobiologii

48 67-97-227 mikrobiologia@szpitalkozienice.pl

Z-ca kierownika ds. serologii

Pracownia Serologii z Bankiem Krwi

48 67-97-131 serologia@szpitalkozienice.pl
Pokój socjalny 48 67-97-254  
Pracownie 48 67-97-188  
Rejestracja, punkt pobrań 48 67-97-119  
Blok operacyjny
Pokój lekarski 48 67-97-210  
Sala pooperacyjna 48 67-97-209  
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lekarz kierujący oddziałem    
Pielęgniarka oddziałowa 48 67-97-140  
Pokój lekarski 48 67-97-255  
Punkt pielęgniarski 48 67-97-256  
Oddział Chirurgii Ogólnej
Lekarz kierujšcy oddziałem 48 67-97-166  
Pielęgniarka oddziałowa 48 67-97-104  
Sekretariat 48 67-97-219  
Pokój lekarski 48 67-97-127  
Punkt pielęgniarski, odc. aseptyczny 48 67-97-115  
Punkt pielęgniarski, odc. septyczny 48 67-97-116  
Pracownia endoskopii 48 67-97-285  
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Lekarz kierujšcy oddziałem 48 67-97-113  
Pielęgniarka oddziałowa 48 67-97-114  
Sekretariat 48 67-97-184  
Pokój lekarski 48 67-97-165  
Punkt pielęgniarski, odc. ginekol. 48 67-97-145  
Punkt pielęgniarski, odc. położn. 48 67-97-144  
Oddział Neonatologiczny
Lekarz kierujšcy oddziałem 48 67-97-175  
Pielęgniarka oddziałowa 48 67-97-237  
Pokój lekarski 48 67-97-175  
Punkt pielęgniarski 48 67-97-252  
Oddział Neurologiczny
Lekarz kierujšcy oddziałem 48 67-97-229  
Pielęgniarka oddziałowa 48 67-97-286  
Sekretariat 48 67-97-288  
Pokój lekarski 48 67-97-287  
Punkt pielęgniarski 48 67-97-293  
Pokój socjalny pielęgniarek 48 67-97-248  
Oddział Otolaryngologiczny
Lekarz kierujšcy oddziałem 48 67-97-126  
Pielęgniarka oddziałowa 48 67-97-262  
Sekretariat 48 67-97-139  
Pokój lekarski 48 67-97-126  
Punkt pielęgniarski 48 67-97-109  
Pokój socjalny pielęgniarek 48 67-97-262  
Oddział Pediatryczny
Lekarz kierujšcy oddziałem 48 67-97-122  
Pielęgniarka oddziałowa 48 67-97-111  
Sekretariat 48 67-97-110  
Pokój lekarski 48 67-97-101  
Punkt pielęgniarski, dzieci młodsze 48 67-97-136  
Punkt pielęgniarski, dzieci starsze 48 67-97-135  
Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Lekarz kierujšcy oddziałem 48 67-97-117  
Pielęgniarka oddziałowa 48 67-97-240 p.o.ortopedia@szpitalkozienice.pl
Sekretariat 48 67-97-275  
Pokój lekarski 48 67-97-105  
Punkt pielęgniarski 48 67-97-141  
Pokój socjalny pielęgniarek 48 67-97-268  
Oddział Urologiczny
Lekarz kierujšcy oddziałem 48 67-97-106  
Pielęgniarka oddziałowa 48 67-97-118 p.o.urologia@szpitalkozienice.pl
Sekretariat 48 67-97-269  
Pokój lekarski 48 67-97-269  
Punkt pielęgniarski 48 67-97-142  
Pokój socjalny pielęgniarek 48 67-97-118  
Oddział Wewnętrzny
Lekarz kierujšcy oddziałem 48 67-97-123  
Pielęgniarka oddziałowa 48 67-97-225  
Sekretariat 48 67-97-137  
Pokój lekarski 48 67-97-102  
Punkt pielęgniarski, odc. męski 48 67-97-133  
Punkt pielęgniarski, odc. kobiecy 48 67-97-244  
Oddział Zakaźny
Lekarz kierujący oddziałem 48 67-97-289  
Pielęgniarka oddziałowa 48 67-97-192  
Sekretariat 48 67-97-273  
Pokój lekarski 48 67-97-289  
Punkt pielęgniarski II 48 67-97-296  
Punkt pielęgniarski I 48 67-97-155  
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Lekarz kierujšcy oddziałem 48 67-97-258  
Pielęgniarka oddziałowa 48 67-97-107 sor@szpitalkozienice.pl
Rejestracja 48 67-97-264  
Gabinet lekarza ogólnego 48 67-97-186  
Gabinet chirurgiczny i ortopedyczny 48 67-97-186  
Gabinet urologiczny 48 67-97-199  
Sala obserwacyjna 48 67-97-199  
NPL, gabinet lekarski 509-212-226
48 38-20-558
 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Kierownik 48 67-97-195
48 61-48-333
zpo@szpitalkozienice.pl
Pokój socjalny 48 67-97-282