Dostosuj: A

Aktualności

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [10-08-2022]
 

UWAGA:

ZMIANA PRACY PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH


Punkt Szczepień Powszechnych przy SP ZZOZ w Kozienicach jest czynny w godzinach:

 • Poniedziałek – 10:00 – 15:00;
 • Wtorek – 10:00 – 15:00;
 • Środa – 10:00 – 17:00;
 • Czwartek – 10:00 – 15:00;
 • Piątek – 10:00 – 15:00.

Dodatkowo w soboty: 13 sierpnia 2022 roku i 27 sierpnia 2022 roku w godzinach:

10:00 – 14:00Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych.

Przypominamy, że w ramach Punktu Szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania).
 
Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [31-05-2022]
 
 
         Z dniem 31 maja 2022 roku Podstawowa Opieka Zdrowotna przy SP ZZOZ
 

w Kozienicach zmieniła siedzibę. Obecnie POZ jest zlokalizowany w Budynku „Z”

(przy Punkcie Szczepień Powszechnych).

 

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [27-05-2022]
 
Informujemy, że SP ZZOZ Kozienice podpisał umowę na świadczenie usług realizowanych w ramach Projektów Unijnych „Profilaktyka cukrzycy”. Przedmiotem umowy jest udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych Pacjentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 

-  mają ukończony 60 rok życia,

-  nie mają zdiagnozowanej cukrzycy,

-  są mieszkańcami Warszawy, Radomia lub jednego z 10 powiatów: płockiego, nowodworskiego,

  grodziskiego, żyrardowskiego, sochaczewskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego,

  przysuskiego i szydłowieckiego.

 
Bezpłatne świadczenia zdrowotne dla uczestników projektów „Profilaktyka cukrzycy” będą wykonywane w Laboratorium Analitycznym Centralnym w SP ZZOZ Kozienice. Świadczenia te obejmują wykonanie następujących badań: ciśnienie krwi, waga, wzrost, wskaźnik BMI, wskaźnik talia-biodro (WHR) i określenie glikemii przygodnej. W przypadku, gdy wynik glikemii przygodnej będzie ≥ 200 mg/dl Pacjent powinien mieć wykonane bezpłatne badanie hemoglobiny glikowanej (HbA1C). Osoby, u których w trakcie badania wystąpi podwyższony poziom glukozy lub inne wskaźniki wskazujące na występowanie cukrzycy lub zagrożenie zdrowia, otrzymają rekomendację udania się do lekarza rodzinnego (POZ) w celu wykonania dalszych badań lub uzyskania skierowania do diabetologa i potwierdzenia diagnozy w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 
Więcej informacji można uzyskać w Laboratorium Analitycznym Centralnym w SP ZZOZ Kozienice pod nr telefonu 887 181 170. Zapraszamy na profilaktyczne badania w kierunku cukrzycy. Wczesne wykrycie choroby i odpowiednie leczenie pozwolą uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Podjęliśmy działania w kierunku ponownego uruchomienia działalności Oddziału Neurologicznego.W przyszłym tygodniu Podstawowa Opieka Zdrowotna przy SP ZZOZ w Kozienicach zmieni siedzibę. Po zmianie POZ będzie zlokalizowany w Budynku „Z” (przy Punkcie Szczepień Powszechnych).
 
W chwili obecnej przeprowadzane są końcowe prace remontowo – modernizacyjne, po ukończeniu których Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy zostanie przeniesiony do pomieszczeń dwóch pięter w Budynku „Z” naszej placówki. Przeniesienie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego pozwoli nam na zwiększenie ilości miejsc dla Pacjentów wymagających długoterminowej opieki pielęgnacyjnej. Nowo wyremontowane i wyposażone przestronne pomieszczenia zapewnią Pacjentom lepszy komfort pobytu i pielęgnacji. Wszystkie sale łóżkowe dla Pacjentów są wyposażone w węzeł sanitarny (łazienkę) dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę wysoko wykwalifikowanego personelu między innymi w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji i terapii zajęciowej.
 
Obecnie, dzięki zaangażowaniu Kapelana Szpitalnego Księdza Mariana Rączki oraz pracowników Sekcji Technicznej SP ZZOZ, prowadzone są prace remontowo-modernizacyjne Kaplicy Szpitalnej. Kaplica zostanie odnowiona i wyciszona. Za trudności przepraszamy.
 
Z dniem 20 maja 2022 roku na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa powróciła Pani Maria Pawlak dr n. med.. i n. o zdr.. Serdecznie dziękujemy Panu Witoldowi Świechowskiemu, który przez kilka miesięcy pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 
 
PODZIĘKOWANIE
 
 
W imieniu własnym oraz Pracowników SP ZZOZ w Kozienicach pragnę serdecznie podziękować wszystkim sponsorom za wsparcie i okazaną pomoc zarówno materialną jak i finansową. Szczególnie dziękujemy tym wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć SP ZZOZ Kozienice wpisując w zeznaniu podatkowym PIT Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko), cel szczegółowy – Szpital Kozienicki.  
 
Pozyskane w ten sposób środki finansowe pomogą nam w utrzymaniu bieżącej działalności. Sytuacja finansowa SP ZZOZ w Kozienicach jest nadal trudna Ostatnie lata to bardzo trudny okres dla ochrony zdrowia nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Dotyczy to również naszej placówki. Stan pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz sytuacja polityczna w kraju i na świecie spowodowała duży wzrost kosztów prowadzenia działalności leczniczej. Ceny leków, urządzeń i aparatury medycznej, środków ochrony indywidualnej, dostaw energii elektrycznej, itp. znacznie wzrosły w stosunku do 2021 roku. Nadal prowadzimy prace remontowo – modernizacyjne, co również pochłania spore środki finansowe.

Dziękujemy pracownikom, którzy podpisali ugodę z Dyrekcją związaną z wypłatą zaległych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dochodzonych na drodze postępowania sądowego odsetek i kosztów procesu. Dzięki temu ulegną zmniejszeniu zobowiązania wymagalne, co zapobiegnie większemu zadłużeniu SP ZZOZ. Zwracamy się z prośbą do pozostałych pracowników, którzy nie wyrazili zgody na porozumienie, aby nie występowali na drogę sądową i nie generowali niepotrzebnych kosztów sądowych dla SP ZZOZ Kozienice.
 
Abyśmy mogli utrzymać się na rynku świadczeń medycznych potrzebujemy dalszego wsparcia materialnego i finansowego. Każda pomoc jest cenna, dlatego też jeszcze raz dziękujemy wszystkim za bezinteresowne działania, które wspierają naszą placówkę. Wszyscy jesteście wielcy, macie ogromne serca i nieocenioną chęć niesienia pomocy. Jestem głęboko przekonany, że wspólnymi siłami uda się utrzymać SP ZZOZ Kozienice na rynku świadczeń zdrowotnych. Mam nadzieję, że nasza placówka spotka się z hojnością darczyńców również w najbliższym czasie. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc i wsparcie.
 
Osoby lub firmy, które chcą wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach mogą wpłacać środki finansowe na konto bankowe: GETIN NOBLE BANK SA – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w KOZIENICACH nr konta bankowego: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule wpisać „darowizna” z ewentualną informacją na co ma być przeznaczona.
 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 48 67 97 200 w godzinach 800 – 1500 lub po godz. 1500 podnr telefonu 48 67 97 100 oraz pod adresem e-mail sekretariat@szpitalkozienice.pl.
 
Dziękuję.
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej
 
 
 
 
 
 • Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"
 

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

 

Okres realizacji: 2020-2022.

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 •  Ogłoszenie
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
 
INFORMUJE O:
 
Ogłoszeniu  na oddanie w dzierżawę  lokalu użytkowego o powierzchni 39,37 m2, na okres 2 lat, w budynku „A” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
 

Ogłoszenie (plik pdf)

 

 

 • Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

INFORMUJE O:

Ogłoszeniu  na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 206,0 m2, na okres 3 lat, w budynku „H” z przeznaczeniem na odbiór z oddziałów SP ZZOZ w Kozienicach zwłok osób zmarłych oraz ich przechowywanie.
Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń  w SP ZZOZ Kozienice lub na stronie bip.szpitalkozienice.pl/ w zakładce ogłoszenia.
 


 
 • Życzenia Wielkanocne
 

 

 

 • Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
 

 

 

 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [07-04-2022]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji zawiadamiamy, że w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej przywracamy możliwość odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych naszej placówki z zachowaniem następujących zasad:
 
1. Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych mają obowiązek:
     a) wchodzenia na teren Szpitala przez wejście główne,
     b) przeprowadzenia dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren SP ZZOZ, przed i po kontakcie z osobą
         odwiedzaną i przed wyjściem ze Szpitala,
     c) noszenia maseczek ochronnych w trakcie odwiedzin oraz na terenie SP ZZOZ w Kozienicach,
     d) ograniczenia poruszania się po terenie Szpitala,
     e) utrzymywania dystansu społecznego min. 1,5 m,
2. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo tylko jedna osoba.
3. W przypadku sali wieloosobowej jednoczasowo może przebywać tylko jeden odwiedzający.
4. Osoby z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, duszność, gorączka) mają zakaz
    odwiedzania pacjentów.
5. Nie ma odwiedzin pacjentów izolowanych.
6. Osoby, które miały kontakt z zakażonym wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 7 dni nie mogą odwiedzać chorych.
7. Ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta, w danym momencie, podejmuje personel medyczny
    oddziału, w którym przebywa pacjent.
8. Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
9. Zaleca się, aby osoby odwiedzjące pacjentów były zaszczepione przeciw COVID-19.
 
UWAGA:
ZMIANA PRACY PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH
 
Od 11 kwietnia 2022 roku Punkt Szczepień Powszechnych przy SP ZZOZ w Kozienicach będzie pracował 2 x w tygodniu, w:
    Poniedziałek – 10:00 – 15:00
    Środę – 10:00 – 15:00
 
W sprawie rejestracji na szczepienie prosimy dzwonić w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych na numer telefonu: (48) 67 97 157. Zapraszamy chętnych do szczepienia w naszym punkcie szczepień po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Na podstawie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno- Epidemiologicznego Sekcji Radiacyjnej w Warszawie w dniu 05 kwietnia 2022 roku został uruchomiony w Pracowni Tomografii Komputerowej nowy aparat do wykonywania badań CT.

Pomimo zmniejszenia ilości zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą do wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie zasad reżimu sanitarnego.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [01-04-2022]
 
Informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 35/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2022 roku od dnia 01 kwietnia 2022 roku Punkt Pobrań Wymazów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 przy SP ZZOZ w Kozienicach zostaje zamknięty. Nadal jest możliwość wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2 odpłatnie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 887 181 170.

Zawiadamiamy, że w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonymi przepisami prawa przy przyjęciu do oddziałów szpitalnych naszej placówki nie będzie pobierany materiał biologiczny w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (szybki test antygenowy) u wszystkich pacjentów. O wykonaniu testu w kierunku COVID-19 będzie decydował lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta, w tym objawów, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.

Od 01 kwietnia 2022 roku pacjenci z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2, wymagający hospitalizacji będą przyjmowani do szpitala z powodów innych niż COVID-19 do oddziału właściwego ze względu na chorobę podstawową, pozostali będą przyjmowani do Oddziału Zakaźnego naszego Szpitala.
 
Zwracamy się z prośbą do wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie zasad reżimu sanitarnego, w tym zasłanianie nosa i ust maseczką.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [23-03-2022]
 

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach zawiadamiamy, że przy zachowaniu środków ostrożności, stosując reżim sanitarny realizujemy świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie w stacjonarnej i ambulatoryjnej opiece medycznej. 

 

Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna ustabilizowała się. W dniu dzisiejszym zamknęliśmy ostatnie ognisko epidemiczne. 

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w okresie od 16 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku mamy obowiązek zapewnić 24 łózka dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 2 łóżka respiratorowe z dostępem do kardiomonitora oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Od 01 kwietnia 2022 roku pacjenci z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2, wymagający hospitalizacji będą przyjmowani do szpitala z powodów innych niż COVID-19 do oddziału właściwego ze względu na chorobę podstawową, pozostali będą przyjmowani do Oddziału Zakaźnego naszego Szpitala. 

 

Zostały zakończone prace modernizacyjno – remontowe w Pracowni Radiologii i USG dotyczące uruchomienia Tomografu Komputerowego. Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno- Epidemiologicznego Sekcji Radiacyjnej w Warszawie pozwalającej na uruchomienie nowego aparatu CT. 

 

Dzięki usilnym staraniom w kwietniu bieżącego roku Zakład Pielegnacyjno – Opiekuńczy zostanie przeniesiony do nowo wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeń dwóch pięter w Budynku „Z” naszej placówki. W chwili obecnej przeprowadzane są prace wykończeniowe, kosmetyczne. 

 

Informujemy, że w SP ZZOZ w Kozienicach zatrudniliśmy pracowników z Ukrainy (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni), którzy pracują pod nadzorem naszych pracowników.

 

Przypominamy, że można wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach wpłacając środki finansowe na konto:

Getin Noble Bank SA – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach: 56 1560 0013 2336 7257 5000 0001 w tytule wpisać: „darowizna” z ewentualną informacją na co ma być przeznaczona.


Można również wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach wpisując w zeznaniu podatkowym PIT Nr KRS: 0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko), cel szczegółowy – Szpital Kozienicki Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.


Przypominamy, że można się zaszczepić przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. Zapraszamy do szczepienia.

 

Pomimo zmniejszenia ilości zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 zwracamy się do wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie zasad reżimu sanitarnego.

 

Jednocześnie informujemy, że dzień 25 marca 2022 roku jest dniem wolnym od pracy (odbiór za 01 stycznia 2022 roku).

 
 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [11-03-2022]
 

UWAGA:

ZMIANA PRACY PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH PRZY SP ZZOZ W KOZIENICACH


Punkt Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach od 14 marca 2022 roku pracuje w:

 • Poniedziałek – 1030 – 1500.

 • Środę – 1030 – 1500.

 • Piątek – 1030 – 1500.

Na szczepienie do Punktu Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach należy wcześniej zapisać się telefonicznie pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. Można również zapisać się na szczepienie za pomocą internetu na portalu pacjent.gov.pl wybierając Punkt Szczepień przy SP ZZOZ Kozienice.

Zapraszamy chętnych do szczepienia w naszym punkcie szczepień po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 


 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [04-03-2022]
 

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach zawiadamiamy, że przy zachowaniu środków ostrożności, stosując reżim sanitarny realizujemy świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie. Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna jest trudna, ale powoli się stabilizuje.

 

UWAGA:

Od 5 marca 2022 ulega zmianie czas pracy Punktu Pobrań Wymazów w kierunku zakażenia SARS CoV-2, tj.:

 • Poniedziałek – 1500 – 1900.
 • Wtorek – 900 – 1300.
 • Środa – 900 – 1300.
 • Czwartek – 1500 – 1900.
 • Piątek – 900 – 1300.
 • Sobota – 900 – 1300.
 • Niedziela – 900 – 1300.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu – (48) 887 181 170.

 

Przypominamy,

w LABORATORIUM ANALITYCZNYM CENTRALNYM oraz PRACOWNI RADIOLOGII I USG wykonujemy badania diagnostyczne w ramach NFZ oraz prywatnie, za odpłatnością.

Od dnia 7 marca 2022 roku obniżamy cenę badania wymazowego w kierunku SARS-CoV-2 metodą PCR z 490 zł. na 380 zł.

 

Informujemy, że na badania diagnostyczne z zakresu radiologii wymagane jest skierowanie od lekarza (za wyjątkiem zdjęć rtg zębów). Na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl dostępny jest cennik badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz radiologicznej dla osób nieuprawnionych/niekorzystających ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych.Za badania wykonane prywatnie jest udostępniona płatność bezgotówkowa (karta płatnicza).

 

Przypominamy, że można się zaszczepić przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. Zapraszamy do szczepienia.

 

UWAGA:

Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy wzywają karetkę pogotowia (Zespół Ratownictwa Medycznego), o oznakowanie domów oraz o nie wypuszczanie na posesje psów. Zdarza się, że karetka pogotowia nie może trafić do miejsca wezwania z powodu złego, niewyraźnego oznakowania domów. Najlepiej by było, gdyby ktoś z domowników oczekiwał przed domem na karetkę pogotowia.

 
Po raz kolejny, prosimy wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie zasad reżimu sanitarnego, w tym dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzchniego okrycia. Niezastosowanie się do zasad reżimu sanitarnego może spowodować zwiększeniem zachorowań na COVID-19, a tym samym ograniczyć działalność  SP ZZOZ w Kozienicach.
 
 
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach