Dostosuj: A

Aktualności

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [28.11.2022]
 

Pragniemy poinformować, że Rada Ekspertów programu „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” w imieniu Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali oraz partnerów programu przyznała dla SP ZZOZ Kozienice certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”. Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” nasza placówka otrzymała jako jedyny szpital powiatowy na Mazowszu oraz jako jeden z pięciu szpitali powiatowych w kraju. Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” potwierdza przestrzeganie przez naszą placówkę najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oraz możliwość zapewnienia pacjentom najbezpieczniejszej opieki.

 

 

 

 

 

Kolejnym osiągnięciem, którym chcemy się pochwalić, jest uzyskanie prestiżowego tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022” przyznanego na podstawie decyzji Kapituły Programu „SYMBOL 2022”. Organizatorzy wchodzący w skład Kapituły Programu „SYMBOL 2022”: PubliCity Media Group, wydawca Monitora Biznesu, Monitora Rynkowego oraz serwisu Monitor Rynkowy potwierdzili przestrzeganie przez naszą placówkę wszelkich standardów w celu utrzymania świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie jakości. Dzięki udziałowi w programie „SYMBOL 2022” będziemy rozpoznawalni w Polsce, będziemy mieli również możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, budowania dobrych relacji. Laureatów w Programie „Symbol” wyłania Kapituła Symbolu. Jest to grono specjalistów m.in. Monitora Rynkowego (dodatku do Gazety Prawnej), Pulsu Biznesu oraz Monitora Biznesu (dodatku do Rzeczpospolitej), a także innych ekspertów w swoich dziedzinach. Ich ogromna świadomość rynku oraz doświadczenie biznesowe i medialne sprawiają, że Symbol plasuje się wśród najbardziej prestiżowych nagród w Polsce. Program Symbol realizowany jest już od dwunastu lat. Co roku nagradzane są najlepsze samorządy, spółki komunalne, spółdzielnie, szpitale, firmy i przedsiębiorstwa. Po prostu ci, których działania charakteryzują się najwyższą jakością zarządzania, innowacyjnością, sprawnością w pozyskiwaniu i dysponowaniu środkami zewnętrznymi, dbałością o ekologię, ale nade wszystko przyświeca im szeroko pojęte dobro mieszkańców. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Patentowego RP, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Konferencje Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Polską Izbę Ekologii, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

 

To wyjątkowe wyróżnienie dla SP ZZOZ Kozienice, dla wszystkich pracowników naszej placówki.

 

 

Zdjęcie listu gratulacyjnego

 

 

 

 

 

Zdjęcie wręczonego tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022”

 

 

 

Uzyskaliśmy również II miejsce na Mazowszu w Plebiscycie Medycznym „HIPOKRATES 2022” w kategorii Szpital Roku. Nagrodą, oprócz promocji SP ZZOZ Kozienice, jest voucher na kampanie reklamową.

 

 

 

 

 

Natomiast nasi pracownicy: Pani Maria Ewa Wiśniewska, Pielęgniarka Koordynująca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w Powiecie Kozienickim została najlepszą pielęgniarką oraz ratownik medyczny – Aleksei Derabin zajął III miejsce w tym plebiscycie w Województwie Mazowieckim.

 

 

 

 

 

 

W ostatnich dwóch miesiącach wyjątkowo sypnęło wyróżnieniami, nagrodami. To powoduje, że wielu dyrektorów ze szpitali przyjeżdżają do nas z zapytaniem, jak to się robi.

Nie możemy również zapominać o tym, że od 2006 roku posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO PN-EN 9001. Od 2021 roku jest to Certyfikat ISO PN-EN 9001:2015 w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, który jest ważny do 10 października 2024 roku. Firma TUV NORD Polska Sp. z o. o. w Katowicach, która przeprowadza u nas Audity Recertyfikacyjne oraz Nadzoru stwierdziła, że świadczenia medyczne realizowane przez SP ZZOZ Kozienice są na wysokim poziomie, a tym samym spełniają wszystkie wymagania normy ISO PN-EN 9001:2015.

 

 

 

Ponadto nasze Laboratorium Analityczne Centralne (LAC) za ostatnie lata z powodzeniem uzyskuje świadectwa uczestnictwa w Ogólnopolskim Międzylaboratoryjnym Systemie Jakości Badań organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej i Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMIKRO. Również w tym roku otrzymaliśmy informację, że na podstawie przeprowadzenia czterech edycji programu zewnętrznej oceny w zakresie Chemii Klinicznej do końca grudnia b. r. uzyskamy Świadectwo uczestnictwa uprawniające naszą placówkę do ubiegania się o pozyskanie dodatkowo 1% środków finansowych od wysokości wynegocjowanego kontraktu z NFZ.

 

 

 

 

 

Certyfikowany system jakości daje wiele korzyści, gwarantuje m.in. wysoki poziom świadczonych usług, przewagę nad konkurencją, uporządkowaną strukturę organizacyjną, ciągłe doskonalenie zarządzania firmą. Dodatkowo uzyskiwanie certyfikatów, świadectw, tytułów poprawia reputację firmy, pozwala na wypromowanie jej działalności. Przykładowo posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w branży medycznej ma wpływ na podpisywanie umów z dostawcami, a przede wszystkim na proces kontraktowania usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a co za tym idzie, na konkretne korzyści dla danej placówki. Wdrożenie i certyfikacja na zgodność z międzynarodowymi standardami ISO jest uwieńczeniem wysiłku wszystkich pracowników SP ZZOZ w Kozienicach i potwierdzeniem, że nasza placówka stosuje najlepsze dostępne praktyki zarządzania. W obecnym świecie promowanie działalności danej firmy jest podstawowym elementem nowoczesnego zarządzania. Uczestniczenie w konkursach, plebiscytach i otrzymywanie szeregu wyróżnień jest również promocją naszej placówki.

 

Dzięki temu, że z powodzeniem uczestniczymy w wielu konkursach, plebiscytach uzyskując szereg wyróżnień w formie certyfikatów, świadectw, tytułów: jesteśmy rozpoznawalni w całym kraju, lepiej postrzegani na rynku świadczeń zdrowotnych, możemy ubiegać się o lepsze finansowanie świadczeń zdrowotnych. Łatwiej jest nam prowadzić negocjacje, rozmowy z instytucjami zewnętrznymi w celu rozwoju naszej placówki.

 

Jesteśmy dumni z otrzymanych certyfikatów, świadectw, tytułów. Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie i włożoną pracę. Przedstawiciele firm zewnętrznych, którzy nas certyfikują czy też oceniają w konkursach oraz plebiscytach, gratulują nam osiągnięć, twierdząc, że spokojnie można naszą placówkę zaliczyć do grona najlepszych szpitali w Polsce.

 

 

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 

 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [10.11.2022]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że Rada Ekspertów programu „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” zakończyła proces certyfikacji szpitali. W imieniu Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali oraz partnerów programu nasza placówka otrzymała certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”. Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” SP ZZOZ w Kozienicach otrzymał jako jedyny szpital powiatowy na Mazowszu oraz jako jeden z pięciu szpitali powiatowych w kraju. Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” potwierdza przestrzeganie przez naszą placówkę najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oraz możliwość zapewnienia pacjentom najbezpieczniejszej opieki.
 

Uzyskaliśmy również II miejsce na Mazowszu w Plebiscycie Medycznym „HIPOKRATES 2022” w kategorii Szpital Roku.

 
Kolejnym osiągnięciem, którym chcemy się pochwalić, jest uzyskanie tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022” przyznanego na podstawie decyzji Kapituły Programu „SYMBOL 2022”. Oficjalne wręczenie tytułu nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej Symbol 2022 w dniu 17 listopada br. w Katowicach. Organizatorzy wchodzący w skład Kapituły Programu „SYMBOL 2022”: PubliCity Media Group, wydawca Monitora Biznesu, Monitora Rynkowego oraz serwisu Monitor Rynkowy potwierdzili przestrzeganie przez naszą placówkę wszelkich standardów w celu utrzymania świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie jakości. Dzięki udziałowi w programie „SYMBOL 2022” będziemy rozpoznawalni w Polsce, będziemy mieli również możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, budowania dobrych relacji.
 
 
Jak już wcześniej informowaliśmy dużym osiągnięciem dla Dyrekcji i pracowników w SP ZZOZ w Kozienicach jest przyznanie kolejnego Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO PN-EN 9001:2015 w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, który jest ważny do 10 października 2024 roku. Firma TUV NORD Polska Sp. z o. o. w Katowicach, która przeprowadza u nas Audity Recertyfikacyjne oraz Nadzoru stwierdziła, że świadczenia medyczne realizowane przez SP ZZOZ Kozienice są na wysokim poziomie, a tym samym spełniają wszystkie wymagania normy ISO PN-EN 9001:2015. Certyfikat jakości według normy posiadamy od 2006 roku.
 
Ponadto nasze Laboratorium Analityczne Centralne (LAC) za ostatnie lata z powodzeniem uzyskuje świadectwa uczestnictwa w Ogólnopolskim Międzylaboratoryjnym Systemie Jakości Badań organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej i Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMIKRO.
 
Certyfikowany system jakości daje wiele korzyści, gwarantuje m.in. wysoki poziom świadczonych usług, przewagę nad konkurencją, uporządkowaną strukturę organizacyjną, ciągłe doskonalenie zarządzania firmą. Dodatkowo uzyskiwanie certyfikatów, świadectw, tytułów poprawia reputację firmy, pozwala na wypromowanie jej działalności. Przykładowo posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w branży medycznej ma wpływ na podpisywanie umów z dostawcami, a przede wszystkim na proces kontraktowania usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a co za tym idzie, na konkretne korzyści dla danej placówki. Wdrożenie i certyfikacja na zgodność z międzynarodowymi standardami ISO jest uwieńczeniem wysiłku wszystkich pracowników SP ZZOZ w Kozienicach i potwierdzeniem, że nasza placówka stosuje najlepsze dostępne praktyki zarządzania. W obecnym świecie promowanie działalności danej firmy jest podstawowym elementem nowoczesnego zarządzania. Uczestniczenie w konkursach, plebiscytach i otrzymywanie szeregu wyróżnień jest również promocją naszej placówki.
 
Dzięki temu, że uczestniczymy z powodzeniem w wielu konkursach, plebiscytach uzyskując szereg wyróżnień w formie certyfikatów, świadectw, tytułów: jesteśmy rozpoznawalni w całym kraju, lepiej postrzegani na rynku świadczeń zdrowotnych, możemy ubiegać się o lepsze finansowanie świadczeń zdrowotnych, np.: uzyskaliśmy dodatkowe 1% środków finansowych od wysokości wynegocjowanego kontraktu z NFZ. Łatwiej jest nam prowadzić negocjacje, rozmowy z instytucjami zewnętrznymi w celu rozwoju naszej placówki, np.: udało się nam nawiązać współpracę ze Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie, Radomskim Centrum Onkologii oraz I Kliniką Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii wchodzącej w struktury Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.
 
Jesteśmy dumni z otrzymanych certyfikatów, świadectw, tytułów. Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie i włożoną pracę. Przedstawiciele firm zewnętrznych, którzy nas certyfikują czy też oceniają w konkursach oraz plebiscytach, gratulują nam osiągnięć, twierdząc, że spokojnie można naszą placówkę zaliczyć do grona najlepszych szpitali w Polsce. Szkoda tylko, że niektórzy przedstawiciele Organu Założycielskiego nie są zadowoleni z naszych osiągnięć, a wręcz je podważają. Niektóre szpitale, które uzyskały jakiekolwiek wyróżnienia na szczeblu krajowym, otrzymują od swoich Organów Założycielskich podziękowania, wyróżnienia, nagrody. Niestety umniejszanie zasług i zaangażowania pracowników naszej placówki oraz włożonej pracy w uzyskiwanie wyróżnień w formie certyfikatów, świadectw, tytułów przyznanych przez zewnętrzne firmy certyfikujące jest dla nas bardzo przykre, a wręcz upokarzające. Spodziewaliśmy się innej reakcji ze strony Organu Założycielskiego.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy nasza sytuacja finansowa jest krytyczna. Nie jesteśmy jednak jedynym szpitalem w kraju borykającym się z takimi trudnościami. Tyle, że inne samorządy wspierają podległe im placówki medyczne, np.; Starostwo Powiatowe w Radomiu dla swoich szpitali jest w stanie znaleźć środki finansowe. Szpital w Pionkach np. otrzymał w ubiegłym roku ok. 7 mln złotych na działalność bieżącą, w tym roku już 4 mln, Szpital w Iłży również jest wspomagany finansowo przez Starostwo Powiatowe w Radomiu. Biorąc pod uwagę działania innych Organów Założycielskich  również liczymy na wsparcie finansowe Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego. Obecnie bardzo trudna sytuacja finansowa spowodowana jest brakiem środków finansowych wystarczających na pokrycie wszystkich zobowiązań wobec pracowników, kontrahentów, ZUS-u, Urzędu Skarbowego oraz na spłatę rat kredytów, a także na zapłatę kary finansowej  wraz z odsetkami liczonymi od 2019 roku w kwocie 1 009 000 zł za projekt „Termomodernizacja”. Nałożona na nas kara finansowa jest wynikiem źle prowadzonego przetargu przez poprzednią Dyrekcję.  Również wzrost inflacji, stopy procentowej powoduje, że obsługa długu jest coraz większym wyzwaniem dla SP ZZOZ w Kozienicach  np. w 2021 roku obsługa długu wyniosła 6,5 mln zł., a w tym roku spłaciliśmy już ponad 10 mln zł.
 
Dlatego też po raz kolejny zwróciliśmy się do Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego o wsparcie finansowe w kwocie 2 500 000 zł. Niestety, bez wsparcia ze strony Starostwa Powiatowego w listopadzie bieżącego roku SP ZZOZ w Kozienicach utraci płynność finansową. Przeprowadziliśmy szereg negocjacji z potencjalnymi inwestorami w celu pozyskania środków finansowych. Zapewniamy, że z naszej strony uczyniliśmy wszystko, aby utrzymać płynność finansową naszej placówki. Mamy nadzieję, że tym razem otrzymamy wsparcie finansowe od Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego.
 
Informujemy, że z dniem 01 listopada 2022 roku przy Zespole Poradni Specjalistycznych rozpoczął działalność PUNKT KONSULTACJI ANESTEZJOLOGICZNEJ, w którym są udzielane konsultacje w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego. Pacjenci mogą zapoznać się z: przedoperacyjną ankietą anestezjologiczną i informacją dla pacjenta, formularzem świadomej zgody na znieczulenie, opisem procedury medycznej, możliwymi do przewidzenia następstwami i powikłaniami znieczulenia oraz jak pacjent powinien się przygotować do planowanego znieczulenia.
 
Z dniem 07 października 2022 roku obowiązki Kierownika SOR pełni Pani Małgorzata Cielica lekarz medycyny, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie medycyny estetycznej.
 
Od 01 października do 30 listopada 2022 roku w naszej placówce przeprowadzamy we wszystkich medycznych komórkach organizacyjnych badanie satysfakcji pacjenta. Pacjenci, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych mają możliwość wypełnić ankietę Wypełnioną ankietę można wrzucić do oznaczonej zielonej skrzynki, lub białej (Zespół Poradni Specjalistycznych), albo szarej Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży, ZPO, POZ). Ankieta jest zupełnie anonimowa, jej wypełnienie nie ma żadnych negatywnych konsekwencji dla pacjentów, a zebrane informacje zostaną wykorzystane w celu poprawy jakości opieki medycznej i warunków pobytu pacjentów w SP ZZOZ w Kozienicach.
 
Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach istnieje możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. W ofercie posiadamy szczepionkę firmy Pfizer dedykowaną przeciw wariantowi Omikron BA.1, stosowaną jako dawka przypominająca. Dla chętnych, którzy chcą rozpocząć cykl szczepień posiadamy szczepionkę Pfizer, dotyczy to I i II dawki. Jak już wcześniej informowaliśmy, w ramach Punktu Szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania). Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w Punkcie Szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH jest czynny w godzinach: stosowaną jako dawka przypominająca,
 
 • Poniedziałek – 10:00 – 15:00;
 • Wtorek – 10:00 – 15:00;
 • Środa –10:00 – 17:00;
 • Czwartek – 10:00 – 15:00;
 • Piątek – 10:00 – 15:00.
 

W związku ze zwiększeniem w ostatnich dniach liczby zachorowań na COVID-19 podjęliśmy decyzję o wykonywaniu testów antygenowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u wszystkich pacjentów przyjmowanych do oddziałów szpitalnych naszej placówki.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzchniego okrycia.
 
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 
 
 
 • INFORMACJA O ŚMIERCI DR J. ŻÓRAWSKIEGO

 

 

 

 

 • CERTYFIKAT "BEZPIECZNY SZPITAL TO BEZPIECZNY PACJENT"

 

 

 

 

 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [07.10.2022]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że Rada Ekspertów programu „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” zakończyła proces certyfikacji szpitali. W imieniu Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali oraz partnerów programu nasza placówka pozytywnie przeszła weryfikację i otrzymała certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbędzie się 12 października 2022 r. w Warszawie.
 
Certyfikat „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent” potwierdza przestrzeganie przez naszą placówkę najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oraz możliwość zapewnienia pacjentom najbezpieczniejszej opieki.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy SP ZZOZ w Kozienicach otrzymał nominację do tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022”, oczekujemy na rozstrzygniecie plebiscytu.
 
Ponadto zostaliśmy nominowani do tytułu Szpital Roku w Plebiscycie Medycznym „HIPOKRATES 2022”.
 
Jeżeli Państwo uważacie, że nasza palcówka jest godna polecenia innym zwracamy się z prośbą o oddawanie głosów w plebiscycie „HIPOKRATES 2022” na SP ZZOZ w Kozienicach. Głosować na nasz Szpital możecie Państwo klikając w poniższy link:
 
 
MOŻNA RÓWNIEŻ GŁOSOWAĆ NA NASZĄ PLACÓWKĘ WYSYŁAJĄC SMS:
 
 
 
 
 
 
UWAGA!!!!
Informujemy Rodziców/Opiekunów Prawnych dzieci, które zostają skierowane na Oddział Otolaryngologiczny w SP ZZOZ w Kozienicach, że na skierowaniu powinna znajdować się informacja „do Oddziału Otolaryngologicznego” z kodem specjalności komórki z nr 4610. Natomiast na podstawie skierowania do „Oddziału Otolaryngologicznego dla dzieci” z nr 4611 dziecko nie zostanie przyjęte, ponieważ my w strukturach naszej placówki takiego oddziału nie posiadamy.
 
Przypominamy, że w strukturach SP ZZOZ w Kozienicach znajduje się:

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH, który jest czynny w godzinach:
 • Poniedziałek – 10:00 – 15:00;
 • Wtorek – 10:00 – 15:00;
 • Środa –10:00 – 17:00;
 • Czwartek – 10:00 – 15:00;
 • Piątek – 10:00 – 15:00.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. W ofercie Punktu Szczepień posiadamy szczepionkę dedykowaną przeciw wariantowi Omikron BA.1, jest to preparat firmy Pfizer.
 
Dla chętnych, którzy chcą rozpocząć cykl szczepień przeciwko COVID-19 posiadamy szczepionkę Pfizer, dotyczy to I i II dawki.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy, w ramach Punktu Szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania). Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w Punkcie Szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.
 
Jak już wielokrotnie Państwa informowaliśmy, największym problemem dla zarządzania naszą placówką jest jej bardzo trudna sytuacja finansowa, która wynika głównie ze złej polityki zarządzania i nadzoru w poprzednich latach. Sytuacja ta nie pozwala na prawidłowe funkcjonowanie placówki i płynną spłatę zobowiązań zaciągniętych jeszcze przez poprzednią Dyrekcję. Spłata zaległości z lat poprzednich pochłania środki niezbędne do regulowania zobowiązań bieżących, przez co dług się nie zmniejsza, a wzrasta. Na trudną sytuację finansową mają również wpływ zaplanowane wydatki związane z koniecznością wypłaty ustawowych podwyżek pracowników z wyrównaniem od lipca oraz wysokie koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. Zmiany WIBOR powodują stały wzrost kwoty odsetek do zapłaty. Ciągłe podwyżki cen produktów niezbędnych dla bieżącej działalności powodują zwiększenie zobowiązań SP ZZOZ Kozienice. Dostawy dostarczane są w oparciu o przetargi i zawarte umowy. Inflacja powoduje, że otrzymujemy od firm, które nas zaopatrują prośby o zmianę cen pod groźbą wypowiedzenia umowy. Ceny towarów i usług wzrosły kilkakrotnie, a nawet więcej. Niespłacanie ich w terminie grozi: wstrzymaniem dostarczania leków, materiałów i produktów, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówki oraz postępowaniami sądowymi wytoczonymi przez wierzycieli. Do końca 2022 roku planowana jest spłata około miliona złotych miesięcznie. Pomimo dużych problemów finansowych do tej pory utrzymywaliśmy bieżącą działalność. Niestety obecna sytuacja finansowa SP ZZOZ jest bardzo trudna, bez zaangażowania i pomocy Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego poprawa kondycji finansowo – ekonomicznej nie jest możliwa, a nawet obawiamy się, że w miesiącu listopadzie może nam nie wystarczyć na prowadzenie działalności bieżącej, w tym na zapłatę wynagrodzeń dla pracowników.
 
W związku ze zwiększeniem w ostatnich dniach zachorowań na COVID-19 prosimy wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzchniego okrycia.

 
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [27-09-2022]
 
UWAGA
ZMIANA GODZIN PRACY PUNKTU POBRAŃ BADAŃ AMBULATORYJNYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM CENTRALNYM.
 
Od 01 października 2022 roku Punkt Pobrań będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00:, natomiast w soboty od 8:00: do 10:00.
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu – (48) 67 97 119 lub (48) 67 97 152.
 
Informujemy, że w Punkcie Pobrań Wymazów w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przy SP ZZOZ w Kozienicach wykonywane są szybkie testy antygenowe oraz RT-PCR w kierunku COVID-19 odpłatnie. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 887 181 170.
 
Na stronie internetowej www.szpitalkozienice.pl dostępny jest cennik badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla osób nieuprawnionych/niekorzystających ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych. W Laboratorium Analitycznym Centralnym można zapłacić za badanie kartą płatniczą.
 
 
PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH przy SP ZZOZ Kozienice jest czynny w godzinach:

 • Poniedziałek – 10:00 – 15:00;
 • Wtorek – 10:00 – 15:00;
 • Środa –10:00 – 17:00;
 • Czwartek – 10:00 – 15:00;
 • Piątek – 10:00 – 15:00.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. W ofercie Punktu Szczepień posiadamy szczepionkę dedykowaną przeciw wariantowi Omikron BA.1, jest to preparat firmy Pfizer.
 
Dla chętnych, którzy chcą rozpocząć cykl szczepień przeciwko COVID-19 posiadamy szczepionkę Pfizer, dotyczy to I i II dawki.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy, w ramach Punktu Szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania). Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w Punkcie Szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.
 
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [15-09-2022]
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że SP ZZOZ w Kozienicach oprócz nominacji do tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022” otrzymał nominację do tytułu Szpital Roku w Plebiscycie Medycznym „HIPOKRATES 2022”.
Jeżeli Państwo uważacie, że nasza palcówka jest godna polecenia innym zwracamy się z prośbą o oddawanie głosów w plebiscycie „HIPOKRATES 2022” na SP ZZOZ w Kozienicach. Dziękujemy bardzo za nominację, jesteśmy bardzo zadowoleni, że praca naszej placówki medycznej została zauważona wśród społeczeństwa.
Więcej informacji o Plebiscycie, w tym jak można oddawać głosy, poniżej.
 
 
 
 
 
 

 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [09-09-2022]
 
Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że realizujemy świadczenia medyczne w pełnym zakresie we wszystkich oddziałach szpitalnych za wyjątkiem Oddziału Neurologicznego. Od dłuższego czasu prowadzimy szereg działań zmierzających do wznowienia działalności Oddziału Neurologicznego, głównie poszukujemy lekarzy specjalistów w zakresie neurologii. Gdy tylko pozyskamy lekarzy specjalistów z zakresu neurologii wznowimy działalność Oddziału Neurologii.
 
Obecnie w kraju obserwujemy deficyt wykwalifikowanej kadry medycznej. Dzięki usilnym staraniom udało się nam zatrudnić sporo pracowników medycznych, w tym głównie lekarzy specjalistów zza Wschodniej granicy. Spotykamy się z bardzo pozytywnymi opiniami na temat ich pracy, z czego my również jesteśmy zadowoleni. Dzięki ich zatrudnieniu możemy zapewnić obsadę dyżurów w Pracowni Radiologii i USG oraz w SOR i NiŚOZ. Niejednokrotnie zdarzało się, że dzięki ich doświadczeniu, kwalifikacji i zaangażowaniu można było zapobiec poważnym komplikacjom zdrowotnym u pacjentów.
 
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.
 
W celu usprawnienia organizacji pracy, w tym głównie skrócenia kolejek do porad lekarzy specjalistów na bieżąco podejmujemy działania, np.: Pracownia Endoskopii będzie pracowała częściej niż do chwili obecnej. Ponadto w SOR dyżuruje dwóch lekarzy, dotychczas był tylko jeden.
 
Planujemy rozszerzyć diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych. W tym celu prowadzimy rozmowy i negocjacje z lekarzami specjalistami w zakresie onkologii ginekologicznej z I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii wchodzącej w struktury Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.
 
Jednocześnie przypominamy, że dla pacjentów korzystających z usług Laboratorium Analitycznego Centralnego (dalej LAC) na Portierni SP ZZOZ Kozienice są wydawane kolorowe karteczki z numerami w celu lepszej organizacji pracy oraz uniknięcia gromadzenia się pacjentów przed Punktem pobrań materiału biologicznego.
 
Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach działa Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Pomimo utrudnień w pozyskaniu specjalistów w dziedzinie psychologii i psychoterapii na rynku medycznym (przeprowadziliśmy szereg rozmów z wieloma specjalistami na terenie Województwa Mazowieckiego i nie tylko) dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych u dzieci i młodzieży. Udało się nam również pozyskać terapeutę środowiskowego, dzięki czemu zapewniamy naszym pacjentom wielostronną i kompleksową pomoc terapeutyczną w ich środowisku rodzinnym i społecznym.
 
 
UWAGA:
 
Zatrudnimy psychoterapeutę z 5 – letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zgodnie z wymogami NFZ tylko tacy specjaliści mogą udzielać świadczeń w Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży.
 
Z dniem 01 czerwca 2022 roku Prosektorium, będące w strukturze SP ZZOZ Kozienice, jest prowadzone przez naszych pracowników. W nowo wyremontowanym Prosektorium są przechowywane ciała zmarłych w naszym Szpitalu oraz zmarłych poza Szpitalem. Ciała zmarłych są przygotowywane do pochówku, wystawiane na katafalku w Kaplicy przy Prosektorium oraz wydawane firmom pogrzebowym, które zostały upoważnione przez rodziny do organizacji pochówku. Spotykamy się z pozytywnymi opiniami zarówno ze strony rodzin zmarłych, jaki firm pogrzebowych.
 
Pragniemy poinformować, że SP ZZOZ w Kozienicach jako jedyny Szpital w Polsce został wytypowany przez Ministerstwo Zdrowia do realizacji pilotażowego programu, który przewiduje udzielanie porad specjalistycznych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii ogólnej w godzinach od 18:00 do 24:00 w dni powszednie oraz od 8:00 do 24:00 w dni ustawowo wolne od pracy. Natomiast świadczenia zdrowotne z zakresu pediatrii będą realizowane w godzinach pracy w NiŚOZ. Realizacja tego programu ma na celu poprawę dostępności do specjalistów z zakresu podanego powyżej w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym poza godzinami pracy gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej. O terminie uruchomienia oraz szczegółowym funkcjonowaniu wyżej wymienionego programu pilotażowego poinformujemy niezwłocznie po podpisaniu umowy z NFZ.
 
Ponadto SP ZZOZ w Kozienicach uzyskał nominację do tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022”. Symbol to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie najlepszych, symbolicznych w swoich branżach podmiotów. Zdobycie tytułu Symbolu daje szereg uniwersalnych korzyści: wzmacnianie wizerunku, przyciąganie odbiorców, budowanie przewag i zdobywanie nowych kontaktów. Również szereg pracowników medycznych różnych stanowisk i specjalności otrzymało nominacje do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES. Bierzemy także udział w programie certyfikacyjnym bezpieczeństwa i jakości szpitali „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent – certyfikat bezpieczeństwa i jakości” organizowanym przez Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali”. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.
 
W dniach 28, 29 czerwca 2022 roku odbył się I Audit Nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w zakresie normy ISO PN-EN 9001:2015. Firma TUV NORD Polska Sp. z o. o. w Katowicach stwierdziła, że SP ZZOZ w Kozienicach nadal stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2015 i utrzymała nam Certyfikat jakości w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ważny do 10 października 2024 roku. W otrzymanym sprawozdaniu z auditu nie było żadnych zaleceń.
 
Jak już wcześniej informowaliśmy SP ZZOZ w Kozienicach znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Niestety w związku z planowanymi wydatkami, o których poniżej, w bieżącym miesiącu zabraknie nam ponad 3 mln zł na spłacenie zobowiązań. Dlatego też zwróciliśmy się z prośbą do Rady Powiatu Kozienickiego o uruchomienie zaplanowanej pożyczki dla SP ZZOZ Kozienice w kwocie 2.500.000,00 zł. Zaplanowane wydatki związane są z koniecznością wypłaty ustawowych podwyżek z wyrównaniem od lipca, na które brakuje około 500 000 zł oraz zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Kozienicach zapłaty ze środków własnych kwoty 98517,30 zł w ramach wyposażenia dla Bloku Operacyjnego. Dużym problemem dla finansów naszej placówki jest kara zapłaty w kwocie 969.547,51 zł plus odsetki nałożona z powodu ustawienia przetargu przez poprzednią Dyrekcję projektu „Termomodernizacja SPZZOZ w Kozienicach”. Niestety konsekwencje zadłużeń wynikających ze złego gospodarowania poprzedniej Dyrekcji ponosi obecnie zarządzający Dyrektor. Na trudną sytuację finansową mają również wpływ wysokie koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. Zmiany WIBOR powodują stały wzrost kwoty odsetek do zapłaty. Ciągłe podwyżki cen produktów niezbędnych dla bieżącej działalności powodują zwiększenie zobowiązań SP ZZOZ Kozienice. Dostawy są dostarczane w oparciu o przetargi i zawarte umowy. Inflacja, powoduje, że otrzymujemy od firm, które nas zaopatrują, prośby o zmianę cen pod groźbą wypowiedzenia umowy. Ceny towarów i usług wzrosły kilkakrotnie, a nawet więcej. Niespłacanie ich w terminie grozi postępowaniami sądowymi wytoczonymi przez wierzycieli. Do końca 2022 roku planowana jest spłata około miliona złotych miesięcznie. W porozumieniu ze związkami zawodowymi w miesiącu wrześniu planujemy wypłacić I ratę świadczenia z ZFŚS z tytułu tzw. „wczasów pod gruszą”, na którą, według wstępnego oszacowania, potrzebujemy około 140.000,00 zł. Niewypłacenie świadczenia według ustaleń skutkować może wytoczeniem powództwa przez pracowników, tak jak to miało miejsce w 2021 roku. Bez pomocy finansowej Starostwa Powiatowego nie będziemy w stanie wywiązać się z w/w zobowiązań.  
 
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. Przypominamy, że w ramach Punktu Szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia
w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania). Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.
 
 
Punkt Szczepień Powszechnych przy SP ZZOZ w Kozienicach jest czynny w godzinach:
 • Poniedziałek – 10:00 – 15:00;
 • Wtorek – 10:00 – 15:00;
 • Środa –10:00 – 17:00;
 • Czwartek – 10:00 – 15:00;
 • Piątek – 10:00 – 15:00.
 
Informujemy, ze nadal jesteśmy w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19. Pacjenci z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 hospitalizowani są w Oddziale Zakaźnym naszej placówki, średnio do 10 pacjentów dziennie. Ponadto obserwujemy wzrost zachorowań na COVID-19 wśród pacjentów POZ. W związku ze zwiększeniem w ostatnich dniach zachorowań na COVID-19 prosimy wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzchniego okrycia.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [25-08-2022]
 
W związku z ukazaniem się nieprawdziwych informacji w internecie o ograniczeniu działalności Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (dalej NiŚOZ) w SP ZZOZ w Kozienicach wyjaśniamy, że nie zamierzamy w żaden sposób ograniczać funkcjonowania NiŚOZ, tylko poszerzać. NiŚOZ będzie funkcjonować w dotychczasowej formie, a dodatkowo będą udzielane porady specjalistyczne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chirurgii ogólnej oraz pediatrii.
 
W dniu 18 sierpnia 2022 roku zostało wydane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej (Dz. U. 2022, poz. 1734), w którym SP ZZOZ w Kozienicach został wytypowany do realizacji pilotażowego programu.
 
Tak jak dotychczas, każdy pacjent w ramach NiŚOZ może skorzystać z teleporady lub osobiście skorzystać z wizyty w gabinecie lekarza, pielęgniarki.
 
Program przewiduje udzielanie porad specjalistycznych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii ogólnej w godzinach od 18:00 do 24:00 w dni powszednie oraz od 8:00 do 24:00 w dni ustawowo wolne od pracy. Natomiast świadczenia zdrowotne z zakresu pediatrii będą realizowane w godzinach pracy w NiŚOZ.
 
Realizacja planowanego pilotażowego programu, którego termin wdrożenia będzie dopiero podany przez NFZ, ma na celu poprawę dostępności do specjalistów z zakresu podanego powyżej w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym poza godzinami pracy gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej.
 
O terminie uruchomienia oraz szczegółowym funkcjonowaniu wyżej wymienionego programu pilotażowego poinformujemy niezwłocznie po podpisaniu umowy z NFZ.

Niejednokrotnie informowaliśmy o bardzo trudnej sytuacji finansowej SP ZZOZ Kozienice. Według stanu na koniec I kwartału 2019 roku zadłużenie było na kwotę 68 mln. PLN, w tym kredyty krótkoterminowe, tzw. „chwilówki” na kwotę ok. 30 mln PLN zaciągnięte przez poprzednie kierownictwo oraz przeterminowane faktury na kwotę ok. 13 mln PLN. SP ZZOZ Kozienice miał duże problemy z utrzymaniem płynności finansowej. W chwili obecnej udaje się nam utrzymać działalność bieżącą, pomimo spłacania zadłużenia wraz z odsetkami. W 2021 roku spłaciliśmy ponad 6,5 mln zł. zadłużenia wraz z odsetkami, natomiast w 2022 roku już ponad 5 mln. zł. Wzrost inflacji, stopy procentowej powoduje, że obsługa długu jest coraz większym wyzwaniem dla SP ZZOZ w Kozienicach. 
 
Dużym problemem jest wzrost cen towarów i usług, których zakup jest niezbędny do funkcjonowania SP ZZOZ Kozienice. Dostawy są dostarczane w oparciu o przetargi i  zawarte umowy. Inflacja, którą mamy obecnie powoduje, że otrzymujemy od firm, które nas zaopatrują, prośby o zmianę cen pod groźbą wypowiedzenia umowy. Ceny towarów i usług wzrosły kilkakrotnie, a nawet więcej. Borykamy się również z awariami, które muszą być usuwane na bieżąco. Obawiamy się, że bez pomocy Organu Założycielskiego nie będziemy w stanie utrzymać bieżącej działalności.
 
Jednocześnie przypominamy, że w Pracowni Radiologii i USG w SP ZZOZ Kozienice wykonujemy badania mammograficzne pacjentkom ze skierowaniem od lekarza specjalisty ginekologa-położnika oraz w ramach programu profilaktyki raka piersi. W III kwartale 2021 roku został zakupiony i zainstalowany nowy cyfrowy aparat do mammografii. Zapraszamy do wykonania badania mammograficznego w naszej placówce.
 
Bardzo prosimy, aby w przyszłości nie udostępniać niepotwierdzonych informacji na temat funkcjonowania naszej placówki medycznej, ponieważ powoduje to dezinformację wśród pracowników i społeczeństwa.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 
 
 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [10-08-2022]
 

UWAGA:

ZMIANA PRACY PUNKTU SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH


Punkt Szczepień Powszechnych przy SP ZZOZ w Kozienicach jest czynny w godzinach:

 • Poniedziałek – 10:00 – 15:00;
 • Wtorek – 10:00 – 15:00;
 • Środa – 10:00 – 17:00;
 • Czwartek – 10:00 – 15:00;
 • Piątek – 10:00 – 15:00.

Dodatkowo w soboty: 13 sierpnia 2022 roku i 27 sierpnia 2022 roku w godzinach:

10:00 – 14:00Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych.

Przypominamy, że w ramach Punktu Szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania).
 
Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.
 
 
 
Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach
 
 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [31-05-2022]
 
 
         Z dniem 31 maja 2022 roku Podstawowa Opieka Zdrowotna przy SP ZZOZ
 

w Kozienicach zmieniła siedzibę. Obecnie POZ jest zlokalizowany w Budynku „Z”

(przy Punkcie Szczepień Powszechnych).

 

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 • INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI w SP ZZOZ w KOZIENICACH [27-05-2022]
 
Informujemy, że SP ZZOZ Kozienice podpisał umowę na świadczenie usług realizowanych w ramach Projektów Unijnych „Profilaktyka cukrzycy”. Przedmiotem umowy jest udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych Pacjentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 

-  mają ukończony 60 rok życia,

-  nie mają zdiagnozowanej cukrzycy,

-  są mieszkańcami Warszawy, Radomia lub jednego z 10 powiatów: płockiego, nowodworskiego,

  grodziskiego, żyrardowskiego, sochaczewskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego,

  przysuskiego i szydłowieckiego.