Dostosuj: A

Laboratorium Analityczne Centralne


Kierownik Laboratorium Analitycznego Centralnego

mgr Danuta Grudzińska
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej


Z-ca Kierownika Laboratorium Analitycznego Centralnego ds. serologii i transfuzjologii

mgr Paulina Włodarczyk
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej


Badania dla pacjentów ambulatoryjnych

  • Pobieranie materiału:

poniedziałek – piątek: 7:00 - 12:00
sobota: 8:00 - 10:00

 

  • Odbiór wyników: 

godz.: 14:00 - 17:00

 

 Uwaga: wyniki badań pacjentów z Poradni Szpitala przekazywane są do karty pacjenta odpowiedniej Poradni


Badania bakteriologiczne pacjentów ambulatoryjnych

  • Pobieranie materiału: poniedziałek-piątek, godz.: 8:00 - 14:00
  • Odbiór wyników: poniedziałek - piątek, godz.: 8:00 - 15:00


Laboratorium nie udziela telefonicznych informacji o wynikach badań, a jedynie o ich wykonaniu


Laboratorium Analityczne Centralne pracuje w systemie całodobowym dla potrzeb oddziałów Szpitala Powiatowego w Kozienicach.
W ramach działalności usługowej w Laboratorium wykonuje się badania dla poradni specjalistycznych szpitala, pacjentów ambulatoryjnych  oraz  dla zewnętrznych zleceniodawców zgodnie z zawartymi umowami. Wykonywane są także badania odpłatnie.
Personel fachowy stanowią diagności laboratoryjni, asystenci posiadający I lub II stopień specjalizacji oraz Zespół Techników Medycznych z długoletnim stażem i doświadczeniem.


W skład struktury organizacyjnej LAC wchodzą:

 

Laboratorium wyposażone jest w wysoko specjalistyczna aparaturę medyczną  renomowanych firm, które posiadają certyfikat jakości dopuszczający do pracy w diagnostyce laboratoryjnej. Istotną część wyposażenia stanowi Laboratoryjny System Informatyczny zintegrowany z systemem szpitalnym.

 

Laboratorium prowadzi wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań, bierze udział w sprawdzianach międzylaboratoryjnych prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Jakości Diagnostyki Laboratoryjnej w Łodzi uzyskując Certyfikaty Jakości. Uczestniczy również w Kontroli Jakości Badań zewnątrzlaboratoryjnej e-CHECK w hematologii oraz w sprawdzianach Labquality prowadzonych w ramach Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce uzyskując Certyfikaty Jakości.

 

Laboratorium jest wpisane na listę Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

 

Lokalizacja:
Laboratorium mieści się na II piętrze w budynku A

 

Kontakt z Laboratorium >> telefony