Dostosuj: A

Oddział Urologiczny


Lekarz kierujący oddziałem

dr n. med. Wojciech Tur


Pielęgniarka oddziałowa

lic. piel. Jolanta Wrzosek  


LECZENIE POLEGA NA UTWORZENIU SZCZEGÓLNEJ RELACJI MIĘDZY PACJENTEM, A LEKARZEM. PODSTAWĄ TEJ WIĘZI SĄ SZCZEROŚĆ I ZAUFANIE.”


Oddział Urologii ZZOZ w Kozienicach jest doskonale wyposażoną placówką ochrony zdrowia świadczącą kompleksowe usługi w zakresie leczenia i diagnostyki chorób układu moczowego. Opieką nad pacjentami zajmuje się doświadczony zespół lekarzy specjalistów oraz wspaniała kadra pielęgniarska. 

Działalność Oddziału wspierana jest przez nowoczesną Poradnię Urologiczną z pracownią endoskopowo-zabiegową umożliwiającą diagnostykę i skuteczną opiekę nad naszymi pacjentami w zakresie schorzeń organicznych i czynnościowych układu moczowego. Pacjenci naszej Poradni mają dostęp do diagnostyki cystoskopowej, biopsji gruczołu krokowego, BCG terapii, badań urodynamicznych oraz diagnostyki radiologicznej.

 

Działalność Oddziału i Poradni opiera się na współpracy z Pacjentem, wyznaczaniu planu leczenia i jego realizacji w oparciu o najnowsze wytyczne Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

W ostatnich latach Oddział Urologii oraz Blok Operacyjny SP ZZOZ w Kozienicach wyposażony został w specjalistyczny sprzęt umożliwiający leczenie schorzeń układu moczowego nowoczesnymi metodami małoinwazyjnymi w tym:

ü  laser urologiczny holmowy 150W,

ü  zestawy do zabiegów HoLEP z morcelatorem,

ü  cyfrowe, giętkie ureterorenoskopy do zabiegów RIRS,

ü  giętkie cystoskopy z systemem jednorazowych sterylnych koszul dostępowych,

ü  kolumna laparoskopowa z torem wizyjnym 3D,

ü  nóż harmoniczny,

ü  nowoczesna diatermia bipolarna z osprzętem i oprogramowaniem do endourologii 

ü  bipolarne elektroresektoskopy z pełnym osprzętem

ü  ureterorenoskopy sztywne w tym atraumatyczne aparaty o bardzo małej średnicy

zestawy do przezskórnej nefrolitotrypsji PCNL oraz aparaty małej średnicy do miniPCNL

nowoczesny aparat USG z pełnym zestawem głowic i przystawek biopsyjnych

 

Oferta zabiegowa Oddziału obejmuje m.in.:

Leczenie kamicy układu moczowego w zakresie nerek, moczowodów i pęcherza moczowego:

ü  przezcewkowa ureterorenoskopia sztywna i giętka z laserową cystolitotrypsją [URSL/RIRS]

ü  przezskórna nefrolitotrypsja laserowa [PCNL i mini-PCNL]

ü  metody hybrydowe rozkruszania kamicy nerkowej łączące dostęp przezcewkowy i przezskórny [ECIRS

ü  endoskopowa przezcewkowa cystolitotrypsja laserowa

ü  w wybranych przypadkach metody chirurgii otwartej : pielo- cyto- i nefrolitotomia

Leczenie łagodnego powiększenia gruczołu krokowego:

ü  endoskopowa przezcewkowa elektroresekcja monopolarna i bipolarna gruczolaka stercza [TURP, bipolar-TURP]

ü  zabieg endoskopowej przezcewkowej laserowej enukleacji gruczolaka stercza laserem holmowym [HoLEP]

ü  adenomektomia- operacyjne wyłuszczenie gruczolaka stercza

Leczenie nowotworów układu moczowego:

ü  endoskopowa przezcewkowa elektroresekcja bipolarna guza pęcherza moczowego [bipolar- TURBT].

ü  endoskopowa laserowa resekcja guzów układu moczowego

ü  radykalna prostatektomia z dostępu załonowego i laparoskopowego z użyciem toru wizyjnego 3D

ü   radykalna cystektomia

ü  zabiegi guzów nerek metodą otwartą i laparoskopową [NSS, nefrektomia]

ü  zabiegi guzów moczowodów i układu kielichowo-miedniczkowego [radykalna nefroureterektomia]

ü  uretrektomia

ü  operacyjne leczenie guzów jąder [orchiektomia]

Leczenie zwężeń moczowodów o różnej etiologii

ü  implantacja endoskopowa długoterminowych, całkowicie powlekanych, samorozprężalych, nitinolowych stentów  ALIUM.

ü  kalibracje moczowodów z implantacją cewników moczowodowych typu „JJ”, w tym specjalnych cewników kalibracyjnych.

ü  operacyjne zabiegi plastyczne zwężeń moczowodów i zwężeń połączenia miedniczkowo-moczowodowego.

Leczenie torbieli nerek

ü  punkcja i obliteracja torbieli nerek

ü  laparoskopowa i otwarta marsupializacja torbieli nerek

Leczenie schorzeń zewnętrznych narządów płciowych

ü  operacje wodniaka jądra

ü  zabiegi stulejki

W oddziale wykonywane są również zabiegi pomocy doraźnej w nagłych stanach urologicznych w tym wytwarzanie przezskórnych przetok nerkowych (nefrostomii),
i instalacje cewników moczowodowych typu „JJ” oraz inne niezbędne zabiegi chirurgiczne
i endoskopowe.

Szeroka oferta małoinwazyjnych zabiegów urologicznych w połączeniu z doświadczonym
i pomocnym personelem oraz nowoczesnym sprzętem medycznym stanowią największe atuty 

Oddziału  Urologii w Kozienicach.

ZAPRASZAMY

Kontakt z Oddziałem >> telefony