Dostosuj: A

O szpitalu

  

 

 

 

 

p.o. Dyrektor

SP ZZOZ w Kozienicach

 

mgr Ewa Gizicka

 

 

 

Rada Społeczna przy SP ZZOZ


Skład Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Społecznej w Kozienicach:

 

Przewodniczący:

 • Krzysztof Wolski - Starosta Powiatu Kozienickiego.

 

Członkowie:

 • Artur Matera - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego - od 31 marca 2020 roku Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej
 • Mirosław Górka
 • Marcin Gac
 • Mariusz Prawda
 • Mirosław Sekuła
 • Justyna Wdowiak

 

Uchwała Nr XXXIV/182/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 czerwca 2021 roku.

 


Regulamin działalności Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach


 

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Tadeusz Kalbarczyk

 

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Ewa Gizicka

 

Główny Księgowy

mgr Ewelina Stachurska

 

Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego

mgr Ewa Gizicka

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Danuta Adamczyk

 

Psycholog SPZZOZ

mgr Renata Wałęka

 

Kierownicy Działów:

Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej - Hanna Adamiec
Dział Kadr - mgr Jolanta Jaworska
Dział Administracyjno-Gospodarczy - Marzanna Kurek

 Zespół Poradni Specjalistycznych:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych

mgr Edyta Mindewicz

 

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Neonatologiczna
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Preluksacyjna
 • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla dzieci
 • Poradnia Urologiczna

 

Ordynatorzy i kierownicy oddziałów:

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii >>

 

Oddział Chirurgii Ogólnej >>

 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy >>

 

Oddział Neonatologiczny >>

 

Oddział Neurologiczny >>

 

Oddział Otolaryngologiczny >>

 

Oddział Pediatryczny >>

 

Oddział Urazowo - Ortopedyczny >>

 

Oddział Urologiczny >>

 

Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii >>

 

Oddział Zakażny >>

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy >>

 W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach został zrealizowany projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Jest to projekt pod nazwą dostawa kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania Szpitalem Powiatowym w Kozienicach realizowany w ramach priorytetu 3.5.2 rozwój lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia. Projekt realizowany był w trzech etapach:

 • rozbudowa sieci komputerowej
 • zakup sprzętu komputerowego
 • wdrożnie systemu informatycznego dla części medycznej i administracyjnej.

 

Wartość całej inwestycji wynosi 1 453 151,76 PLN i była finansowana z trzech żródeł w następujšcych proporcjach:

 • 75 % wartości - dofinansowanie z EFRR;
 • 15% wartości - dofinansowanie Powiatu
 • 10% wartości - dofinansowanie z budżetu Państwa.