Dostosuj: A

Oddział Urazowo-Ortopedyczny


Lekarz kierujący oddziałem

lek. Hubert Kazubiński
spec. w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu


Z-ca lekarza kierującego oddziałem

lek. Robert Krawczyk
spec. w zakresie ortopedii i traumatologii


Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Izabela Trybuła
spec.w dziedzinie  pielęgniarstwa  chirurgicznego

 

Pielęgniarka koordynująca

lic. piel. Renata Popis

spec. w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznegoStruktura organizacyjna
W odziale znajduje się 9 sal 3 łóżkowych i 3 sale 2 łóżkowe oraz 2 sale zabiegowe. Sale chorych wyposażone są w odbiorniki telewizyjne.
Oddział ma własną wydzieloną w strukturze bloku operacyjnego salę operacyjną. Pod nadzorem odziału pracuje Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Poradnia Preluksacyjna.

Zakres działalności medyczno-usługowej

 

Diagnostykę urazów i schorzeń narządu ruchu z wykorzystaniem metod obrazowych (RTG , CT , USG)

Szeroki zakres zabiegów chirurgii urazowej i ortopedii , między innymi:

  • operacyjne leczenie złamań z wykorzystaniem nowoczesnych implantów i metod stabilizacji
  • operacyjne leczenie powikłań złamań ( braku zrostu , stawy rzekome i złamania wadliwie wygojone)
  • osteotomie korygujące zniekształcenia kości po urazach , w przebiegu wad kostnych i schorzeń ortopedycznych
  • leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych i kolanowych , w tym protezoplastyki pierwotne bezcementowe i cementowe
  • diagnostyka i leczenie , w tym artroskopowe , urazów i schorzeń barku i stawu kolanowego
  • operacje naprawcze i rekonstrukcyjne
  • leczenie operacyjne uszkodzeń i chorób mięśni , ścięgien i więzadeł


Rehabilitacja pooperacyjna narządu ruchu.

Lekarze Oddziału prowadzą całodobowe dyżury urazowe.

 


Kontakt z Oddziałem >> telefony