Dostosuj: A

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych wraz z adaptacją pomieszczeń

 

„Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych wraz z adaptacją pomieszczeń”

 

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w grudniu 2023r. pozyskał od Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Medycznego środki na „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych wraz z adaptacją pomieszczeń” w 2024 r. w kwocie 8 000 000,00 zł zgodnie z Umową DOI/FM/SMPL/58/MDSOR/2023/266/371