Dostosuj: A

Adres, telefony

 

 


Adres do korespondencji

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Al. gen. Władysława Sikorskiego 10

26-900 Kozienice

 

Centrala SPZZOZ: 48 61-48-234

fax: 48 61-48-139

 

Nocna i świąteczna opieka lekarska :

numer stacjonarny: 48 38-20-558

 

UWAGA! Informacja o nie działających połączeniach telefonicznych wychodzących i przychodzących

 

 

Nazwa jednostkiNumer telefonue-mail
Dyrektor Naczelny
Sekretariat
48 38-28-800
48 38-28-801
sekretariat@szpitalkozienice.pl
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 48 38-28-800
48 38-28-801
dl@szpitalkozienice.pl
Z-ca Dyrektora ds. Pielegniarstwa 48 38-28-729 gmazur@szpitalkozienice.pl
Kancelaria 48 38-28-754  
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 48 38-28-793 m.jakubik@szpitalkozienice.pl
Radca Prawny 48 38-28-805  
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością 48 38-28-764 pelnomocnik@szpitalkozienice.pl
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 48 38-28-764 rpp@szpitalkozienice.pl
BHP 48 38-28-865 bhp@szpitalkozienice.pl
Sterylizacja 48 38-28-867 sterylizacja@szpitalkozienice.pl
Pielęgniarka Epidemiologiczna 48 38-28-724 epidemiologia@szpitalkozienice.pl
Dział Administracyjno-Eksploatacyjny
Kierownik 48 38-28-817 dt@szpitalkozienice.pl
Sekcja techniczna, biuro 48 38-28-849  
Dyspozytor, zgloszenia telefoniczne 48 38-28-751 serwis-tech@szpitalkozienice.pl
Mistrz 48 38-28-881  
Warsztaty 48 38-28-820  
Kotłownia, spalarnia odp.med. 48 38-28-780  
Sekcja Gospodarcza 48 38-28-797  
Portiernia Glowna 48 38-28-750  
Dział Informatyki
Kierownik
Pokój informatyków
48 38-28-891
48 61-48-706
it@szpitalkozienice.pl
Dział Księgowości
Główny Księgowy 48 38-28-761 ksiegowosc@szpitalkozienice.pl
Sekcja Finansowo-Księgowa 48 38-28-746  
Sekcja Analiz Ekonomicznych 48 38-28-768  
Sekcja Płac 48 38-28-774
48 38-28-756
48 38-28-759
place@szpitalkozienice.pl
Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej
Kierownik 48 38-28-712 h.adamiec@szpitalkozienice.pl
Sekcja Dok. Chorych i Stat. Medycznej 48 38-28-814
48 38-28-804
 
Archiwum Medyczne 48 38-28-728  
Marketing 48 38-28-767  
Dział Służb Pracowniczych
Kierownik 48 38-28-769 kadry@szpitalkozienice.pl
Sekcja Spraw Socjalnych 48 38-28-776  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Kierownik 48 38-28-773 zp@szpitalkozienice.pl
Zaopatrzenie 48 38-28-782 zaopatrzenie@szpitalkozienice.pl
Magazyn 48 38-28-832 magazyn@szpitalkozienice.pl
Poradnie specjalistyczne
Poradnia chirurgiczna, rejestracja 48 38-28-700  
Poradnia chirurgiczna, gabinet lekarski 48 38-28-815  
Poradnia chorób zakaźnych, rejestracja 48 38-28-895  
Poradnia diabetologiczna, rejestracja 48 38-28-843  
Poradnia diabetologiczna, gabinet lekarski 48 38-28-777  
Poradnia ginekologiczno-położnicza, rejestracja 48 38-28-879  
Poradnia ginekologiczno-położnicza, cytologia 48 38-28-860  
Poradnia kardiologiczno-endokrynologiczna, rejestracja 48 38-28-748  
Poradnia onkologiczna, rejestracja 48 38-28-843  
Poradnia otolaryngologiczna, rejestracja 48 38-28-883  
Poradnia ortopedyczna, rejestracja 48 38-28-842  
Poradnia ortopedyczna, gabinet lekarski 48 382-87-08  
Poradnia preluksacyjna, rejestracja 48 38-28-842  
Poradnia urologiczna, rejestracja 48 38-28-789  
Poradnia urologiczna, gabinet lekarski 48 38-28-841  
Psycholog 48 38-28-781  
Konsultant onkologiczny 48 38-28-767  
Krwiodawstwo 48 38-28-831  
Apteka Centralna
Kierownik 48 38-28-813 apteka@szpitalkozienice.pl
Księgowość 48 38-28-861  
Magazyny 48 38-28-730  
Rozlewnia płynów dezynf. 48 38-28-846  
Apteka, korytarz 48 38-28-853  
Diagnostyka Obrazowa
Kierownik 48 38-28-812 rtg@szpitalkozienice.pl
Rejestracja 48 38-28-771  
RTG, pokój lekarski 48 38-28-807  
RTG, pokój socjalny 48 38-28-763  
Tomografia komputerowa, pracownia 48 38-28-828  
Tomografia komputerowa, pokój lekarski 48 38-28-866  
Gabinet USG 48 38-28-878  
Laboratorium Analityczne Centralne
Kierownik, księgowość 48 38-28-752 laboratorium@szpitalkozienice.pl

Z-ca kierownika ds. mikrobiologii

Pracownia Mikrobiologii

48 38-28-827 mikrobiologia@szpitalkozienice.pl

Z-ca kierownika ds. serologii

Pracownia Serologii z Bankiem Krwi

48 38-28-731 serologia@szpitalkozienice.pl
Pokój socjalny 48 38-28-854  
Pracownie 48 38-28-788  
Rejestracja, punkt pobrań 48 38-28-719  
Blok operacyjny
Pokój lekarski 48 38-28-810  
Sala pooperacyjna 48 38-28-809  
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lekarz kierujący oddziałem 48 38-28-833  
Pielęgniarka oddziałowa 48 38-28-740  
Pokój lekarski 48 38-28-855  
Punkt pielęgniarski 48 38-28-856  
Oddział Chirurgii Ogólnej
Lekarz kierujący oddziałem 48 38-28-766  
Pielęgniarka oddziałowa 48 38-28-704  
Sekretariat 48 38-28-819  
Pokój lekarski 48 38-28-727  
Punkt pielęgniarski, odc. aseptyczny 48 38-28-715  
Punkt pielęgniarski, odc. septyczny 48 38-28-716  
Pracownia endoskopii 48 38-28-885  
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Lekarz kierujący oddziałem 48 38-28-713  
Pielęgniarka oddziałowa 48 38-28-714  
Sekretariat 48 38-28-784  
Pokój lekarski 48 38-28-765  
Punkt pielęgniarski, odc. ginekol. 48 38-28-745  
Punkt pielęgniarski, odc. położn. 48 38-28-744  
Oddział Neonatologiczny
Lekarz kierujący oddziałem 48 38-28-775  
Pielęgniarka oddziałowa 48 38-28-837  
Pokój lekarski 48 38-28-775  
Punkt pielęgniarski 48 38-28-852  
Oddział Neurologiczny
Lekarz kierujący oddziałem 48 38-28-829  
Pielęgniarka oddziałowa 48 38-28-886  
Sekretariat 48 38-28-888  
Pokój lekarski 48 38-28-887  
Punkt pielęgniarski 48 38-28-893  
Pokój socjalny pielęgniarek 48 38-28-848  
Oddział Otolaryngologiczny
Lekarz kierujący oddziałem 48 38-28-726  
Pielęgniarka oddziałowa 48 38-28-862  
Sekretariat 48 38-28-739  
Pokój lekarski 48 38-28-726  
Punkt pielęgniarski 48 38-28-709  
Pokój socjalny pielęgniarek 48 38-28-862  
Oddział Pediatryczny
Lekarz kierujący oddziałem 48 38-28-722  
Pielęgniarka oddziałowa 48 38-28-711  
Sekretariat 48 38-28-710  
Pokój lekarski 48 38-28-701  
Punkt pielęgniarski, dzieci młodsze 48 38-28-736  
Punkt pielęgniarski, dzieci starsze 48 38-28-735  
Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Lekarz kierujący oddziałem 48 38-28-717  
Pielęgniarka oddziałowa 48 38-28-840 p.o.ortopedia@szpitalkozienice.pl
Sekretariat 48 38-28-875  
Pokój lekarski 48 38-28-705  
Punkt pielęgniarski 48 38-28-741  
Pokój socjalny pielęgniarek 48 38-28-868  
Oddział Urologiczny
Lekarz kierujący oddziałem 48 38-28-706  
Pielęgniarka oddziałowa 48 38-28-718 p.o.urologia@szpitalkozienice.pl
Sekretariat 48 38-28-869  
Pokój lekarski 48 38-28-869  
Punkt pielęgniarski 48 38-28-742  
Pokój socjalny pielęgniarek 48 38-28-718  
Oddział Wewnętrzny
Lekarz kierujący oddziałem 48 38-28-723  
Pielęgniarka oddziałowa 48 38-28-825  
Sekretariat 48 38-28-737  
Pokój lekarski 48 38-28-702  
Punkt pielęgniarski, odc. męski 48 38-28-733  
Punkt pielęgniarski, odc. kobiecy 48 38-28-844  
Oddział Zakaźny
Lekarz kierujący oddziałem 48 38-28-889  
Pielęgniarka oddziałowa 48 38-28-894  
Sekretariat 48 38-28-873  
Pokój lekarski 48 38-28-889  
Punkt pielęgniarski 48 38-28-896  
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Lekarz kierujący oddziałem 48 38-28-743  
Pielęgniarka oddziałowa 48 38-28-707 sor@szpitalkozienice.pl
Rejestracja 48 38-28-864  
Gabinet lekarza ogólnego 48 38-28-786  
Gabinet chirurgiczny i ortopedyczny 48 38-28-786  
Gabinet urologiczny 48 38-28-799  
Sala obserwacyjna 48 38-28-799  
NPL, gabinet lekarski 509-212-226
48 38-20-558
 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Kierownik 48 38-28-795
48 61-48-333
zpo@szpitalkozienice.pl
Pokój socjalny 48 38-28-882