Dostosuj: A

Adres, telefony

 

 


Adres do korespondencji

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Al. gen. Władysława Sikorskiego 10

26-900 Kozienice

 

Centrala SPZZOZ: 48 67-97-100

fax:

 

Nocna i świąteczna opieka lekarska :

numey:  48 38-20-558  509-212-226

 

 

 

 

 

 

Sekretariat

48 6797 200

Główna  Księgowa

48 6797 161

Peł. Dyr. ds. Syst. Zarządzania Jakością i praw pacjenta

48 6797 164

Peł.ds.ochr.inf.niej.insp.ochr.danych OSOB. ( JOD)

48 6797 193

Sekcja  BHP

48 6797  265

Dział  Służb  Pracowniczych

48 6797 169

Kierownik  Rozliczeń i sprzedaży usług medycznych

48 6797 112

Kierownik Działu  Technicznego

48 6797 217

Kierownik Działu  Higieny

48 6797 179

Kierownik Zamówień  Publicznych

48 6797 173

Kierownik  Działu  Informatyki

48 6797 291

Sekcja  zaopatrzenia  - magazyny

48 6797 232

Psycholog

48 6797 181

 

 

Oddział wewnętrzny z pododdziałem kardiologii

48 6797 223

Oddział Położniczy

48 6797 144

Oddział Ginekologiczny

48 6797 103

Oddział Neonatologiczny

48 6797 252

Oddział Neurologiczny

48 6797 248

Oddział Chirurgiczny

48 6797 299

Oddział Urologiczny

48 6797 142

Oddział Urazowo - Ortopedyczny

48 6797 141

Oddział otolaryngologiczny

48 6797 109

Blok  Operacyjny

48 6797 209

OAiIT

48 6797 256

Szpitalny Oddział  Ratunkowy – Izba  Przyjęć

48 6797 259

Oddział  Zakaźny

48 6797 296

Oddział Rehabilitacyjny

48 6797 147

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

48 6797 195

RTG

48 6797 171

Apteka

48 6797 213

Laboratorium

48 6797 119

Bakteriologia

48 6797 191

Serologia

48 6797 131

Punkt  Krwiodawstwa

48 6797 231

Poradnia   ortopedyczna - preluksacyjna

48 6797 242

Poradnia  chirurgiczna

48 6797 150

Poradnia urologiczna

48 6797 189

Poradnia otolaryngologiczna

48 6797 283

Poradnia  ginekologiczna

48 6797 279

Poradnia  diabetologiczna - onkologiczna

48 6797 243

Poradnia  kardiologiczna - endokrynologiczna

48 6797 148

Poradnia rehabilitacyjna

48 6797 160

Cytologia

48 6797 260

 

 

Kierownik kuchni

48 6797 208

Kierownik pralni

48 6797 178

Prosektorium

48 6797 120

Oddział Pediatryczny
Lekarz kierujący oddziałem 48 67-97-122
Pielęgniarka oddziałowa 48 67-97-111
Sekretariat 48 67-97-110
Pokój lekarski 48 67-97-101
Punkt pielęgniarski, dzieci młodsze 48 67-97-136
Punkt pielęgniarski, dzieci starsze 48 67-97-135