Dostosuj: A

Adresy, telefony

 

 

ta strona jest w przebudowie

 

 


Adres do korespondencji

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Al. W. Sikorskiego 10

26-900 Kozienice

 

Centrala SPZZOZ: 48 614-82-34, 48 614-82-36, 48 614-82-37, 48 614-82-76, 48 614-82-78,

48 614-82-86, 48 614-82-89, 48 614-82-91, 48 614-82-93, 48 614-82-94

faks: 48 614-81-39

 

Nocna i świąteczna opieka lekarska :

numer stacjonarny: 48 685-51-33

 

 

Nazwa jednostkiTelefon wewn.Telefon bezpośrednie-mail
Dyrektor Naczelny
Sekretariat
300, 301

48 614-86-36

48 614-83-30

sekretariat@szpitalkozienice.pl
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 293   m.jakubik@szpitalkozienice.pl
Radca Prawny 305    
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością 264   pelnomocnik@szpitalkozienice.pl
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 264   rpp@szpitalkozienice.pl
BHP 365   bhp@szpitalkozienice.pl
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 300, 301 48 614-86-36
48 614-83-30
dl@szpitalkozienice.pl
Z-ca Dyrektora ds. Pielegniarstwa 229   gmazur@szpitalkozienice.pl
Sterylizacja 367   sterylizacja@szpitalkozienice.pl
Zaklad Medycyny Pracy 285    
Pielęgniarka Epidemiologiczna 224   epidemiologia@szpitalkozienice.pl
Dział Informatyki
Kierownik 391 48 614-87-06 piotr.piatek@szpitalkozienice.pl
Dział Administracyjno - Eksploatacyjny
Kierownik 317 48 614-83-30
48 614-86-36
dt@szpitalkozienice.pl
Kancelaria 254    
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 273,282   zam.publiczne@szpitalkozienice.pl,zaopatrzenie@szpitalkozienice.pl
       
Magazyn Techniczny 302    
Zgloszenia telefoniczne 251    
Koordynator konserwatorow 381    
Warsztaty 320    
Mechanik Sprzetu Medycznego 257    
Spalarnia 281    
Palacze 280    
Sekcja Gospodarcza 329    
Portiernia Glowna 250, 370    
Portiernia Boczna 336    
Księgowość
Główny Księgowy 261   ksiegowosc@szpitalkozienice.pl
Sekcja Finansowo - Księgowa 246    
Sekcja Analiz Ekonomicznych 268    
Sekcja Płac 274, 256   place@szpitalkozienice.pl
Magazyn 332    
 
Dział Służb Pracowniczych
Kierownik 269   kadry@szpitalkozienice.pl
Sekcja Spraw Socjalnych 276    
Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej
Kierownik 212   ad_med@szpitalkozienice.pl
Sekcja Dok. Chorych i Stat. Medycznej 314    
Archiwum Medyczne 228