Dostosuj: A

Adresy, telefony

 

 

ta strona jest w przebudowie

 

 


Adres do korespondencji

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Al. gen. Władysława Sikorskiego 10

26-900 Kozienice

 

Centrala SPZZOZ: 48 614-82-34

fax: 48 614-81-39

 

Nocna i świąteczna opieka lekarska :

numer stacjonarny: 48 382 05 58

 

 

Nazwa jednostkiNumer telefonue-mail
Dyrektor Naczelny
Sekretariat
48 382-88-00,
48 382-88-01
sekretariat@szpitalkozienice.pl
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 48 382-88-00,
48 382-88-01
dl@szpitalkozienice.pl
Z-ca Dyrektora ds. Pielegniarstwa 48 382-87-29 gmazur@szpitalkozienice.pl
Kancelaria 48 382-87-54  
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 48 382-87-93 m.jakubik@szpitalkozienice.pl
Radca Prawny 48 382-88-05  
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością 48 382-87-64 pelnomocnik@szpitalkozienice.pl
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 48 382-87-64 rpp@szpitalkozienice.pl
BHP 48 382-88-65 bhp@szpitalkozienice.pl
Sterylizacja 48 382-88-67 sterylizacja@szpitalkozienice.pl
Pielęgniarka Epidemiologiczna 48 382-87-24 epidemiologia@szpitalkozienice.pl
Dział Administracyjno-Eksploatacyjny
Kierownik 48 382-88-17 dt@szpitalkozienice.pl
Sekcja techniczna, biuro 48 382-88-49  
Dyspozytor, zgloszenia telefoniczne 48 382-87-51 serwis-tech@szpitalkozienice.pl
Mistrz 48 382-88-81  
Warsztaty 48 382-88-20  
Kotłownia, spalarnia odp.med. 48 382-87-80  
Sekcja Gospodarcza 48 382-87-97  
Portiernia Glowna 48 382-87-50  
Dział Informatyki
Kierownik 48 382-88-91,
48 614-87-06
piotr.piatek@szpitalkozienice.pl
Dział Księgowości
Główny Księgowy 48 382-87-61 ksiegowosc@szpitalkozienice.pl
Sekcja Finansowo-Księgowa 48 382-87-46  
Sekcja Analiz Ekonomicznych 48 382-87-68  
Sekcja Płac 48 382-87-74,
48 382-87-56,
48 382-87-59
place@szpitalkozienice.pl
Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej
Kierownik 48 382-87-12 h.adamiec@szpitalkozienice.pl
Sekcja Dok. Chorych i Stat. Medycznej 48 382-88-14,
48 382-88-04
 
Archiwum Medyczne 48 382-87-28  
Dział Służb Pracowniczych
Kierownik 48 382-87-69 kadry@szpitalkozienice.pl
Sekcja Spraw Socjalnych 48 382-87-76  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Kierownik 48 382-87-73 zp@szpitalkozienice.pl
Zaopatrzenie 48 382-87-82 zaopatrzenie@szpitalkozienice.pl
Magazyn 48 382-88-32 magazyn@szpitalkozienice.pl
Poradnie specjalistyczne
Poradnia chirurgiczna, rejestracja 48 382-87-00  
Poradnia chirurgiczna, gabinet lekarski 48 382-88-15  
Poradnia ortopedyczna, rejestracja 48 382-88-42  
Poradnia ortopedyczna, gabinet lekarski 48 382-87-08  
Poradnia chorób zakaźnych, rejestracja 48 382-88-95  
Poradnia diabetologiczna, rejestracja 48 382-88-43  
Poradnia diabetologiczna, gabinet lekarski 48 382-87-77  
Poradnia ginekologiczno-położnicza, rejestracja 48 382-88-79  
Poradnia ginekologiczno-położnicza, cytologia 48 382-88-60  
Poradnia kardiologiczno-endokrynologiczna, rejestracja 48 382-87-48  
Poradnia otolaryngologiczna, rejestracja 48 382-88-83  
Poradnia preluksacyjna, rejestracja 48 382-88-42  
Poradnia urologiczna, rejestracja 48 382-87-89  
Poradnia urologiczna, gabinet lekarski 48 382-88-41  
Psycholog 48 382-87-81  
Konsultant onkologiczny 48 382-87-67  
Krwiodawstwo 48 382-88-31  
Apteka Centralna
Kierownik 48 382-88-13 apteka@szpitalkozienice.pl
Księgowość 48 382-88-61  
Magazyny 48 382-87-30  
Rozlewnia płynów dezynf. 48 382-88-46  
Apteka, korytarz 48 382-88-53  
Diagnostyka Obrazowa
Kierownik 48 382-88-12 rtg@szpitalkozienice.pl
Rejestracja 48 382-87-71  
RTG, pokój lekarski 48 382-88-07  
RTG, pokój socjalny 48 382-87-63  
Tomografia komputerowa, pracownia 48 382-88-28  
Tomografia komputerowa, pokój lekarski 48 382-88-66  
Gabinet USG 48 382-88-78  
Laboratorium Analityczne Centralne
Kierownik, księgowość 48 382-87-52 laboratorium@szpitalkozienice.pl

Z-ca kierownika ds. mikrobiologii

Pracownia Mikrobiologii

48 382-88-27 mikrobiologia@szpitalkozienice.pl

Z-ca kierownika ds. serologii

Pracownia Serologii z Bankiem Krwi

48 382-87-31 serologia@szpitalkozienice.pl
Pokój socjalny 48 382-88-54  
Pracownie 48 382-87-88  
Rejestracja, punkt pobrań 48 382-87-19  
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Kierownik 48 382-87-95,
48 614-83-33
zpo@szpitalkozienice.pl
Pokój socjalny 48 382-88-82  
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Lekarz kierujący oddziałem 48 382-87-43  
Pielęgniarka oddziałowa 48 382-87-07 sor@szpitalkozienice.pl
Rejestracja 48 382-88-64  
Gabinet lekarza ogólnego 48 382-87-86  
Gabinet chirurgiczny i ortopedyczny 48 382-87-86  
Gabinet urologiczny 48 382-87-99  
Sala obserwacyjna 48 382-87-99