Dostosuj: A

Zakup ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem

 

„Zakup ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem”

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w listopadzie 2023r. pozyskał od Ministerstwa Zdrowia- z Funduszu Medycznego środki na zakup w 2024 r. ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem w kwocie 600 000,00 zł.  Dzięki pozyskanym środkom Szpital przeprowadził postępowanie na zakup powyższego ambulansu i wyłoni Wykonawcę.