Dostosuj: A

Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach


Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach


Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Całkowita wartość projektu: 6 014 731,80 zł

Kwota dofinansowania: 4 764 144,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

 

 

 

Opis projektu


Szybki postęp technologiczny przekłada się na coraz szersze zastosowanie rozwiązań informatycznych w życiu codziennym, w tym również w opiece zdrowotnej. Dzięki środkom unijnym nowe technologie informacyjno-komunikacyjne wprowadzone zostaną w Samodzielnym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Z myślą o pacjentach powstanie system informacji medycznej z elektroniczną platformą do gromadzenia, analizy i możliwością udostępniania danych.

 

W ramach projektu zaplanowano modernizację i rozbudowę systemu teleinformatycznego szpitala. Wdrożony zostanie system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, który umożliwi lekarzowi dostęp do pełnej dokumentacji o przebiegu leczenia i pozwoli szybciej ocenić stan zdrowia pacjenta. Elektroniczne usługi umożliwią również szybszą komunikację pacjenta ze szpitalem i kontakt z lekarzem. Chorzy będą mogli w każdej chwili przez internet podejrzeć historię swojej choroby, zalecenia, recepty, wyniki badań a także umówić się na wizytę u specjalisty, bez konieczności wychodzenia domu.

 

System przyśpieszy także wymianę danych z innymi placówkami. To ważne, ponieważ projekt będzie realizowany w partnerstwie z SPZOZ Przychodnie Kozienice, SPZOZ w Gniewoszowie, SPZOZ w Grabowie nad Pilicą, SPZOZ Gminy Tczów i SPZOZ w Policznie.

 

Kalendarium


1. Zawarcie umowy na przyznanie dofinansowania

 

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach” otrzymał ponad 4,7 mln zł dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali w dniu 9 czerwca 2017 r. członek zarządu województwa mazowieckiego Pan Rafał Rajkowski, dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach Pan Jarosław Pawlik i sekretarz powiatu kozienickiego Pan Jarosław Chlewicki.

 

 

Zdjęcia 1a, 1b, 1c.

 

2. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

W dniu 30 maja 2018 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na „ „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP ZZOZ w Kozienicach wraz z dostawą i uruchomieniem infrastruktury informatycznej" realizowanego w ramach projektu: „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach” Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 104-237001 zostało opublikowane w dniu 02 czerwca 2018 roku w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

 

załącznik - 2018-OJS104-237001-pl

 

3. Zawarcie umowy z Wykonawcą

 

9 października 2018 roku w SP ZZOZ w Kozienicach została podpisana umowa na realizację projektu „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach”. Umowa została podpisana przez przedstawiciela firmy Asseco Poland S.A. - Macieja Pykosza, przedstawiciela firmy Technet sp. z o.o. - Stefana Kacę oraz dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach - mgr Jarosława Pawlika.
Obecni przy podpisaniu umowy byli również: z-ca dyrektora ds. lecznictwa SP ZZOZ w Kozienicach Danuta Gołyska-Rączkiewicz, z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa SP ZZOZ w Kozienicach Grażyna Mazur, starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego Robert Wojcieszek oraz prezes zarządu MedyczniT.pl sp. z o. o. Piotr Nowak.

 

Zdjęcia od 2a do 2k

 

 

 

4. Wdrożenie

 

Z dniem 10 października 2018 roku rozpoczęło się realizacja techniczna projektu „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach”.

 

 

RPO WM 2014-2020

 

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.