Dostosuj: A

Informacje dla pacjentów ambulatoryjnych dotyczące przygotowania do badania

 

Właściwe przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych ma duży wpływ na wiarygodność wyników badań i ich zgodność ze stanem klinicznym pacjenta, a w konsekwencji na prawidłową diagnozę i decyzję lekarza.


 1. Pobieranie krwi

         Na pobranie krwi do badań laboratoryjnych należy zgłosić się:

 • rano po przespanej nocy (zalecany czas pobrania krwi to godz.: 8:00-10:00),
 • na czczo (12 godz. po lekkostrawnej kolacji bez alkoholu),
 • przed leczeniem lub zażyciem leków mogących mieć wpływ na poziom mierzonego składnika o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego,
 • w dniu poprzedzającym badanie należy zachować normalną dietę oraz unikać stresu, dużego wysiłku fizycznego i palenia papierosów
 • przed pobraniem krwi pacjent powinien przebywać co najmniej 15 min w pozycji siedzącej.

Powyższe zalecenia nie dotyczą stanów nagłych.

Przed pobraniem krwi w celu prawidłowej identyfikacji należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.


Uwagi:

 • OGTT (Krzywa cukrowa) - glukozę potrzebną do wykonania testu pacjent otrzymuje w laboratorium, przed badaniem należy stosować dietę normowęglowodanową;
 • Prolaktyna - test z metoklopramidem- tabletki dostępne są w laboratorium;
 • Fe, TIBC, Transferyna, Ferrytyna - nie należy przyjmować leków zawierających żelazo;
 • OGTT (Krzywa cukrowa) - podczas przerw między kolejnymi pobraniami krwi pacjent nie przyjmuje posiłków, płynów i nie pali papierosów;

 

2.Pobieranie wymazów

          W przypadku wymazu z gardła zaleca się pobieranie rano, na czczo, przed higieną jamy ustnej!Materiał do badań laboratoryjnych samodzielnie pobierany przez pacjenta

Materiał samodzielnie pobrany przez pacjenta(mocz, kał, nasienie) przyjmowany jest tylko w specjalnych jednorazowych pojemnikach pobranych z laboratorium lub zakupionych w aptece.

 • Mocz – w dniu poprzedzającym badanie moczu należy unikać wysiłków fizycznych, długotrwałych marszów, stosunków płciowych oraz nie należy wykonywać go w czasie miesiączki oraz występowania upławów.

Do badania zaleca się oddać pierwszą poranną porcję moczu bezpośrednio po wypoczynku nocnym, nie mniej niż 8 godzin gromadzenia moczu w pęcherzu moczowym.
Po podmyciu się pierwszą niewielką porcję moczu należy oddać do toalety, następnie do pojemnika na mocz, a końcową znów do toalety. Pojemnik należy szczelnie zamknąć, czytelnie podpisać i dostarczyć do laboratorium.
W przypadku niemowląt mocz może być oddany do specjalnego woreczka, który po zaklejeniu umieszczamy w pojemniku na mocz.


 • Dobowa zbiórka moczu - zbiórkę rozpoczyna się w dniu poprzedzającym badanie.

Mocz z nocy oddaje się do toalety. Od tej pory (np. godz 7:00) wszystkie porcje moczu zbierać się do jednego wystarczająco dużego pojemnika. Ostatnią porcją moczu oddaną do pojemnika jest   mocz z porannej mikcji w dniu badania.
Całość moczu wymieszać, zmierzyć objętość (bardzo ważne), następnie odlać w ilości 50-100ml i dostarczyć do laboratorium

Niedopuszczalne jest  dostarczanie na ogólne badanie moczu porcji moczu pobranej z jego dobowej zbiórki.

 • Mocz do badań bakteriologicznych - pobrać przed podaniem antybiotyku, do specjalnego jałowego pojemnika

 

 • K - za pomocą  szpatułki pobrać kilka jego porcji kału (wielkość orzecha laskowego) z różnych miejsc do specjalnego pojemnika. Pojemnik należy szczelnie zamknąć i czytelnie podpisać.

Kał na obecność jaj pasożytów pobieramy 3-krotnie w odstępach  kilkudniowych. Kał na jaja pasożytów i na test w kierunku lamblii można pobrać do jednego pojemnika.
Badania kału na krew utajoną nie należy wykonywać podczas miesiączki oraz krwawienia żylaków odbytu.
Do czasu dostarczenia do laboratorium kał może być przez kilka godzin przechowywany w temperaturze lodówki.